سازمان امور دانشجویان

rahbari

اخبار اسلایدر

https://saorg.ir/portal/home/?238533/
خدمات

پرکاربرد

صدور تاييديه دانشنامه دانش‌آموختگان داخل (شناسه زیر خدمت 18042385100)
عنوان زیر خدمت
صدور تاييديه دانشنامه دانش‌آموختگان داخل (شناسه زیر خدمت 18042385100)
ارائه دهنده خدمت
02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان (شناسه کلان خدمت 18042385000)
صدور تاييديه دانشنامه دانش‌آموختگان داخل (دریافت تاییدیه تحصیلی)
مدارک لازم
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی(شناسه زیر خدمت)
عنوان زیر خدمت
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی(شناسه زیر خدمت)
ارائه دهنده خدمت
  خانم زال 02196664319
خانم رستمی 02196664328
خانم رجبی 02196664325
ساعت پاسخگویی تلفنی (9 الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه)
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت) 
-
مدارک لازم
تصوير مدارک تحصيلی جهت ترجمه
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
عنوان زیر خدمت
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
ارائه دهنده خدمت
 آقای صیدمرادی 02196664321
خانم محمدی  02196664318

خانم فاطمی 02196664339
ساعت پاسخگویی تلفنی (9 الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه)
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042385000)
ارائه خدمات به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
براساس نوع درخواست لغو تعهد(حکم بازنشستگی، انجام کار، نامه عدم کاریابی و...)
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
ارائه دهنده خدمت
  آقای داوری 02196664474
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
تکمیل فرآیند چرخه ثبت نام در دانشگاه قبولی یا مرکز پذیرفته شده
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
ارائه دهنده خدمت
خانم فهامی (کارشناسی ارشد)0219664437
خانم مردانشاهی (کاردانی، کارشناسی) 0219664315
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
مدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو
لینک به خدمت در سامانه 
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664471
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
تکمیل فرآیند چرخه ثبت نام در دانشگاه قبولی یا مرکز پذیرفته شده
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما

دانشجویان دانشگاه های داخلی

تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی(شناسه زیر خدمت)
عنوان زیر خدمت
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی(شناسه زیر خدمت)
ارائه دهنده خدمت
  خانم زال 02196664319
خانم رستمی 02196664328
خانم رجبی 02196664325
ساعت پاسخگویی تلفنی (9 الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه)
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت) 
-
مدارک لازم
تصوير مدارک تحصيلی جهت ترجمه
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
عنوان زیر خدمت
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
ارائه دهنده خدمت
 آقای صیدمرادی 02196664321
خانم محمدی  02196664318

خانم فاطمی 02196664339
ساعت پاسخگویی تلفنی (9 الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه)
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042385000)
ارائه خدمات به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
براساس نوع درخواست لغو تعهد(حکم بازنشستگی، انجام کار، نامه عدم کاریابی و...)
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
تائید گواهی اشتغال به تحصيل دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389103)
عنوان زیر خدمت
تائید گواهی اشتغال به تحصيل دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389103)
ارائه دهنده خدمت
 خانم علیپور 02196664311
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
ثبت اطلاعات شخص متقاضی در سامانه داخلی دانشگاه پذیرفته شده
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج(شناسه زیر خدمت 18072379101)
عنوان زیر خدمت
ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج(شناسه زیر خدمت 18072379101)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18072379000)
ارائه فرصت تحقیقاتی به دانشجویان دکتری 
مدارک لازم
مدارک ندارد
 لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل(شناسه زیر خدمت 18072379102)
عنوان زیر خدمت
تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل(شناسه زیر خدمت 18072379102)
ارائه دهنده خدمت
خانم مرادی 02196664727
خانم نظم ده 02196664730
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18072379000)
ارائه فرصت‌های تحقیقاتی به دانشجویان دکتری 
مدارک لازم 
- مدارک تسویه فرصت داخل:
-تهیه گزارش کار با ذکر شروع و پایان دوره  که تایید استاد راهنمای محل تحصیل و تحقیق را داشته باشد.
-دریافت نامه خاتمه از معاونت محل تحقیق 
- نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
-مدارک تسویه فرصت خارج: 
- دریافت گزارش کار  خارجی با ذکر شروع و پایان دوره  که تایید استاد راهنمای محل تحصیل را داشته باشد.
- صفحات پاسپورت که مهر ورود و خروج به  ایران و کشور محل تحقیق در آن ثبت شده باشد.
- نهایتا تمام مدارک بالا با تایید معاونت محل تحصیل برای از طریق سامانه اتوماسیون اداری برای سازمان ارسال می شود.
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه زیر خدمت 16022389105)
ارائه دهنده خدمت
  آقای داوری 02196664474
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
تکمیل فرآیند چرخه ثبت نام در دانشگاه قبولی یا مرکز پذیرفته شده
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389102)
ارائه دهنده خدمت
خانم فهامی (کارشناسی ارشد)0219664437
خانم مردانشاهی (کاردانی، کارشناسی) 0219664315
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
مدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو
لینک به خدمت در سامانه 
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
عنوان زیر خدمت
ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید(شناسه زیر خدمت 16022389104)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664471
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
تکمیل فرآیند چرخه ثبت نام در دانشگاه قبولی یا مرکز پذیرفته شده
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
نظارت و تایید انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل (شناسه زیر خدمت 18042389101)
عنوان زیر خدمت
نظارت و تایید انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل (شناسه زیر خدمت 18042389101)
ارائه دهنده خدمت
  خانم نورمحمدیان 02196664327
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
ريزنمرات، مدارک دال بر خاص بودن شرايط دانشجو (مطابق با آيين نامه)
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
نظارت یا تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه زیر خدمت 18042389111)
عنوان زیر خدمت
نظارت یا تایید انتقالی، مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه زیر خدمت 18042389111)
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664391
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
ورودی جدید: کارنامه سنجش که دارای اطلاعاتی مانند رتبه، نمره علمی و قبولی باشد، مدارک ایثارگری
ورودی قدیم: کارنامه کلی دانشگاه، مدارک ایثارگری
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
معرفی دانشجوی نمونه (شناسه زیر خدمت 18042389100)
عنوان زیر خدمت
معرفی دانشجوی نمونه (شناسه زیر خدمت 18042389100)
ارائه دهنده خدمت
  خانم شمس 02196664352
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
مستندات سوابق آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه زیر خدمت 18042389110)
عنوان زیر خدمت
پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه زیر خدمت 18042389110)
ارائه دهنده خدمت
  آقای احسانی 02196664374
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
ارائه حکم قهرمانی با تاییدیه فدراسیون مربوطه، تاییدیه امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18072381000) 
پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس به دانشجویان بورس داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
خدمت
wave pattern
service icon-13

پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس به دانشجویان بورس داخل

جزئیاتسوالات متداول
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042384000) 
پیگیری اجرای تعهدات دانشجویان مستنکف
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
ندارد 
wave pattern
service icon-14

پیگیری اجرای تعهدات دانشجویان مستنکف

جزئیاتسوالات متداول
رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر(شناسه زیر خدمت 18042389113)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر(شناسه زیر خدمت 18042389113)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000) 
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر(شناسه زیر خدمت 18042389112)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر(شناسه زیر خدمت 18042389112)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000) 
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
wave pattern
service icon-16

رسیدگی به موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر

جزئیاتسوالات متداول
برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی (المپیادها، مسابقات دانشگاهی، منطقه‏ ای، قهرمانی) (شناسه زیر خدمت 17012389109)
عنوان زیر خدمت
برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی (المپیادها، مسابقات دانشگاهی، منطقه‏ ای، قهرمانی) (شناسه زیر خدمت 17012389109)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000) 
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
پاسخ به درخواست تجدید نظر رای کمیته انظباطی دانشجویان(شناسه زیر خدمت 18042389108)
عنوان زیر خدمت
پاسخ به درخواست تجدید نظر رای کمیته انظباطی دانشجویان(شناسه زیر خدمت 18042389108)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 
ندارد
wave pattern
service icon-18

پاسخ به درخواست تجدید نظر رای کمیته انظباطی دانشجویان

جزئیاتسوالات متداول
رسیدگی به تخلفات دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389107)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به تخلفات دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389107)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 
ندارد
wave pattern
service icon-19

رسیدگی به تخلفات دانشجویان داخل

جزئیاتسوالات متداول
امحاء سوء سابقه دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389106)
عنوان زیر خدمت
امحاء سوء سابقه دانشجویان داخل(شناسه زیر خدمت 18042389106)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمت به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 
ندارد
wave pattern
service icon-20

امحاء سوء سابقه دانشجویان داخل

جزئیاتسوالات متداول
همیار دانشجو
عنوان زیر خدمت
همیار دانشجو
ارائه دهنده خدمت
آقای شهسواری 02196664460
خانم مردانشاهی   02196664315
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
wave pattern
service icon-21

همیار دانشجو

ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل (شناسه زیر خدمت 18072379100)
عنوان زیر خدمت
ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل (شناسه زیر خدمت 18072379100)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18072379000) 
ارائه فرصت‌های تحقیقاتی به دانشجویان دکتری 
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای ویدئویی

دانشجویان دانشگاه های خارجی

صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه زیر خدمت 18041380100)
عنوان زیر خدمت
صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه زیر خدمت 18041380100)
ارائه دهنده خدمت
خانم عصمتی  02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
ندارد
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه زیر خدمت 18042380102)
عنوان زیر خدمت
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه زیر خدمت 18042380102)
ارائه دهنده خدمت
 خانم عصمتی  02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
تصویر وضعیت نظام وظیفه، تصویر آخرین مدرک گواهی اشتغال به تحصیل که به تایید نمایندگی ایران در کشور محل تحصیل رسیده است
لینک به خدمت
دستور العمل و آیین نامه 
برای ثبت درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دانشگاه های خارجی، قبل از ثبت درخواست در سامانه سجاد ابتدا باید تاییدیه سامانه میخک را داشته باشد.
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18042380104)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 18042380104)
ارائه دهنده خدمت
خانم عصمتی 02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج 
مدارک لازم
ريزنمرات، مدارک دال بر خاص بودن شرايط دانشجو (مطابق با آيين نامه)
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
انتقال دانشجويان ایرانی خارج به داخل (شناسه زیر خدمت 18042380105)
عنوان زیر خدمت
انتقال دانشجويان ایرانی خارج به داخل (شناسه زیر خدمت 18042380105)
ارائه دهنده خدمت
  خانم نورمحمدیان 02196664327
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
آخرين گواهی اشتغال به تحصيل ، ريز نمرات تحصيلی، کلیه مدارک تحصیلی دیپلم و مدارک دانشگاهی (اگر دانشجوی دکتری پژوهشی و يا آموزشی یا پژوهشی در مرحله پايان نامه می باشید نياز به گزارش رسمی پيشرفت تحصيلی با امضا استاد راهنما می باشد.)
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه زیر خدمت 18041380103)
عنوان زیر خدمت
معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه زیر خدمت 18041380103)
ارائه دهنده خدمت
 آقامیری 02196664324
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج 
مدارک لازم
گذرنامه ، اقامت معتبر دانشجويی، دانشنامه مقطع قبلی
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 12012380101)
عنوان زیر خدمت
صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج(شناسه زیر خدمت 12012380101)
ارائه دهنده خدمت
خانم عصمتی 02196664435
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18041380000)
ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
مدارک لازم
ندارد
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما

دانش آموختگان دانشگاه های داخلی

صدور تاييديه دانشنامه دانش‌آموختگان داخل (شناسه زیر خدمت 18042385100)
عنوان زیر خدمت
صدور تاييديه دانشنامه دانش‌آموختگان داخل (شناسه زیر خدمت 18042385100)
ارائه دهنده خدمت
02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان (شناسه کلان خدمت 18042385000)
صدور تاييديه دانشنامه دانش‌آموختگان داخل (دریافت تاییدیه تحصیلی)
مدارک لازم
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی(شناسه زیر خدمت)
عنوان زیر خدمت
تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی(شناسه زیر خدمت)
ارائه دهنده خدمت
  خانم زال 02196664319
خانم رستمی 02196664328
خانم رجبی 02196664325
ساعت پاسخگویی تلفنی (9 الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه)
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت) 
-
مدارک لازم
تصوير مدارک تحصيلی جهت ترجمه
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
عنوان زیر خدمت
لغو تعهد آموزش رایگان (دانش آموختگان) (شناسه زیر خدمت 18042385101)
ارائه دهنده خدمت
 آقای صیدمرادی 02196664321
خانم محمدی  02196664318

خانم فاطمی 02196664339
ساعت پاسخگویی تلفنی (9 الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه)
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
 کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042385000)
ارائه خدمات به دانش آموختگان داخل
مدارک لازم
براساس نوع درخواست لغو تعهد(حکم بازنشستگی، انجام کار، نامه عدم کاریابی و...)
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
اعطای بورس تحصیلی ارائه شده از دولت های خارجی (بورس دول) (شناسه زیر خدمت 18042382103)
عنوان زیر خدمت
اعطای بورس تحصیلی ارائه شده از دولت های خارجی (بورس دول) (شناسه زیر خدمت 18042382103)
ارائه دهنده خدمت
  آقای عتیقه چی 02196664373
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042382000)
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
تصاوير کامل شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلی و ريزنمرات، وضعيت استخدامی (مربی يا غيرمربی)، موافقت نامه رسمي از رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالی با رعايت ضوابط و مقررات،گواهی آزمون زبان، معافيت تحصيلی يا کارت پايان خدمت، رزومه (فعاليت های آموزشی و پژوهشی و اجرايی)،تاييديه کميته علمی مربوطه (برگزاری مصاحبه حضوری)،قبل از انتخاب نام دانشگاه اعتبار و سطح دانشگاه از سايت اداره کل امور دانش آموختگان بررسی نماييد در صورت انتخاب دانشگاه نامعتبر، مسئوليت بر عهده متقاضی می  باشد.
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور(شناسه زیر خدمت 18042382102)
عنوان زیر خدمت
اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور(شناسه زیر خدمت 18042382102)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042382000) 
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
خدمت
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-5

اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور(بورس هنر)

جزئیاتسوالات متداول
اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی سال آخر خارج از کشور(شناسه زیر خدمت 18042382104)
عنوان زیر خدمت
اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی سال آخر خارج از کشور(شناسه زیر خدمت 18042382104)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042382000) 
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
خدمت
ویدئو راهنمای بورس سال آخر
wave pattern
service icon-6

اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی سال آخر خارج از کشور

جزئیاتسوالات متداول
اعطای بورس تحصیلی داخل کشور(شناسه زیر خدمت 18042382101)
عنوان زیر خدمت
اعطای بورس تحصیلی داخل کشور(شناسه زیر خدمت 18042382101)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042382000) 
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
خدمت
wave pattern
service icon-7

اعطای بورس تحصیلی داخل کشور

جزئیاتسوالات متداول
اعطای بورس تحصیلی به مربیان(شناسه زیر خدمت 18042382100)
عنوان زیر خدمت
اعطای بورس تحصیلی به مربیان(شناسه زیر خدمت 18042382100)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042382000) 
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
خدمت
wave pattern
service icon-8

اعطای بورس تحصیلی به مربیان

جزئیاتسوالات متداول
اعتبار سنجی دانشگاه های خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042386101)
عنوان زیر خدمت
اعتبار سنجی دانشگاه های خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042386101)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042386000) 
ارائه خدمات به دانش آموختگان خارج از کشور 
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
خدمت
wave pattern
service icon-9

اعتبار سنجی دانشگاه های خارج از کشور

جزئیاتسوالات متداول
امور مالی دانشجويان بورسيه (شناسه زیر خدمت -)
عنوان زیر خدمت
امور مالی دانشجويان بورسيه (شناسه زیر خدمت -)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042382000) 
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
ندارد
راهنمای ویدئویی
wave pattern
service icon-10

امور مالی دانشجويان بورسيه

جزئیاتسوالات متداول
اعطای بورس تحصیلی دانش
عنوان زیر خدمت
اعطای بورس تحصیلی دانش
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -) 
اعطای بورس تحصیلی
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
خدمت
wave pattern
service icon-11

اعطای بورس تحصیلی دانش

صدور کد صحت برای مدارک تحصیلی موسسات غیر انتفاعی(شناسه زیر خدمت 18042385103)
عنوان زیر خدمت
صدور کد صحت برای مدارک تحصیلی موسسات غیر انتفاعی(شناسه زیر خدمت 18042385103)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه زیرخدمت 18042385001)
صدور کد صحت برای مدارک تحصیلی موسسات غیر انتفاعی
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
راهنمای ویدئویی
wave pattern
service icon-12

صدور کد صحت برای مدارک تحصیلی موسسات غیر انتفاعی

دانش آموختگان دانشگاه های خارجی

ارزشيابی دانشگاه های خارج از کشور (شناسه زیرخدمت 18042386101)
عنوان زیر خدمت
ارزشيابی دانشگاه های خارج از کشور (شناسه زیرخدمت 18042386101)
ارائه دهنده خدمت
آقای کاظمی 02196664556
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیرحضوری)
شناسه کلان (شناسه کلان خدمت 18042386000)
ارزشيابی دانشگاه های خارج از کشور
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
ویدئو راهنما دانشگاههای تایید شده
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042386100)
عنوان زیر خدمت
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه زیر خدمت 18042386100)
ارائه دهنده خدمت
خانم نجاری 02196664551
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان (شناسه کلان خدمت 18042386000)
ارائه خدمات به دانش آموختگان خارج از کشور
مدارک لازم
 اسکن دانشنامه و ریز نمرات کامل دوره به همراه نامه شروع به تحصیل،  ثبت مدارک در سامانه میخک(به آدرس مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (mfa.gov.ir)) و دریافت فایل pdf تاییدیه به همراه کد رهگیری، اسکن تمام مدارک تحصیلی ایرانی( دیپلم، پیش دانشگاهی، کارشناسی، کارشناسی ارشد)، ثبت پایان نامه درسامانه ملی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایراندک به آدرس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک (irandoc.ac.ir)) و دریافت تاییدیه پذیرش ایرانداک به همراه کد رهگیری، اسکن تمامی صفحات گذرنامه های دوران تحصیل، اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، اسکن عکس پرسنلی
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
خانم نجاری 02196664551
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
اسکن کارت ملی، اسکن ارزشنامه
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
پاسخ به درخواست تجديد نظر ارزشنامه مدرک تحصيلی دانش آموختگان خارج(شناسه زیر خدمت 18042386102)
عنوان زیر خدمت
پاسخ به درخواست تجديد نظر ارزشنامه مدرک تحصيلی دانش آموختگان خارج(شناسه زیر خدمت 18042386102)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیرحضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 1804238600)
ارائه خدمات به دانش آموختگان خارج از کشور
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 
راهنمای ویدئویی

دانشگاه ها

نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏ های دانشجویی دانشگاه ‏ها (شناسه زیر خدمت 18042390105)
عنوان زیر خدمت
نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏ های دانشجویی دانشگاه ‏ها (شناسه زیر خدمت 18042390105)
ارائه دهنده خدمت
آقای صدیقی 02196664412
خانم مرادی02196664496
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیرحضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042390000)
ارائه خدمات  به دانشگاه‌ها 
مدارک لازم
با توجه به حوزه ارزیابی عملکرد بایستی مستندات مربوط به عملکرد مربوطه بارگزاری شود، ارائه معرفی نامه از سمت دانشگاه برای معرفی شخص رابط به منظور بارگزاری اطلاعات مربوطه و ایجاد نام کاربری و رمز عبور
راهنمای کاریری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
خانم زال 02196664319
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت
-
مدارک لازم
تاییدیه دانشنامه، تاییدیه ریز نمرات، سایر مدارک لازم درخواست شده از سمت دانشگاه محل تحصیل
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
wave pattern
service icon-2

صدور کد صحت

جزئیاتسوالات متداول
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیرحضوری)
کلان خدمت
-
مدارک لازم
اطلاعات فراغت از تحصیل دانش آموخته شامل اطلاعات هویتی و در صورت صلاحدید دانشگاه ضمیمه کردن مدارک فارغ التحصیلی
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
wave pattern
service icon-3

ورود سوابق دانشنامه های صادره

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
wave pattern
service icon-4

ارزیابی عملکرد حوزه خدمات دانشجویی سازمان

ارزیابی و رتبه بندی مراکز بهداشت دانشگاه ها (شناسه زیر خدمت 18042390104)
عنوان زیر خدمت
ارزیابی و رتبه بندی مراکز بهداشت دانشگاه ها (شناسه زیر خدمت 18042390104)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیرحضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042390000)
ارائه خدمات  به دانشگاه‌ها 
مدارک لازم
مستندات مربوط به فعالیت های مراکز بهداشت
لینک به خدمت در سامانه 
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
wave pattern
service icon-6

ارزیابی دانشگاه ها و فعالین برتر در حوزه دانشجویان بین الملل

توسعه ورزش های همگانی(شناسه زیرخدمت -)
عنوان زیر خدمت
توسعه ورزش های همگانی(شناسه زیرخدمت -)
ارائه دهنده خدمت
 خانم روزبهانی 02196664369
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042389000)
ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ارزیابی و رتبه بندی مراکز مشاوره دانشگاه‏ ها (شناسه زیر خدمت 18042390102)
عنوان زیر خدمت
ارزیابی و رتبه بندی مراکز مشاوره دانشگاه‏ ها (شناسه زیر خدمت 18042390102)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیرحضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042390000)
ارائه خدمات به دانشگاه‌ها 
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 
ندارد
wave pattern
service icon-8

ارزیابی و رتبه بندی مراکز مشاوره دانشگاه ‏ها

جزئیاتسوالات متداول
تایید ترکیب اعضای کمیته انضباطی دانشگاه ‏ها (شناسه زیر خدمت 18042390103)
عنوان زیر خدمت
تایید ترکیب اعضای کمیته انضباطی دانشگاه ‏ها (شناسه زیر خدمت 18042390103)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
مراجعه حضوری
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042390000)
ارائه خدمات به دانشگاه‌ها 
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 
ندارد
wave pattern
service icon-9

تایید ترکیب اعضای کمیته انضباطی دانشگاه‏ ها

جزئیاتسوالات متداول
پاسخ به استعلام دانشگاه‌ها (شناسه 18042390106)
عنوان زیر خدمت
پاسخ به استعلام دانشگاه‌ها (شناسه 18042390106)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیرحضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042390000)
ارائه خدمات به دانشگاه‌ها 
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 
wave pattern
service icon-10

پاسخ به استعلام دانشگاه ها

جزئیاتسوالات متداول
ارزیابی عملکرد دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاه‏ ها (شناسه زیر خدمت 18042390100)
عنوان زیر خدمت
ارزیابی عملکرد دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاه‏ ها (شناسه زیر خدمت 18042390100)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیرحضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18042390000)
ارائه خدمات به دانشگاه‌ها 
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه 

عمومی

درخواست پشتیبانی
عنوان زیر خدمت
درخواست پشتیبانی
ارائه دهنده خدمت
02196664000 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-1

درخواست پشتیبانی

جزئیاتسوالات متداول
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
02196664484 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(- )
-
مدارک لازم
تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک نظام وظیفه، عکس پرسنلی
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
(شناسه زیر خدمت 18042378000)
عنوان زیر خدمت
(شناسه زیر خدمت 18042378000)
ارائه دهنده خدمت
 آقای افشار 02196664553
خانم چراغی 0219666476
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042378000)
رسيدگي و پاسخگویی به شكايات و پيشنهادات امور دانشجویان
مدارک لازم
جهت پیگیری شکایت: کد پیگیری شکایت ثبت شده
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
-(شناسه زیر خدمت -)
عنوان زیر خدمت
-(شناسه زیر خدمت -)
ارائه دهنده خدمت
  آقای مدامی  02196664448 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت 18052377000)
برگزاری و ارائه مدرک زبان (MSRT)
مدارک لازم
مدارک هويتی و تصوير آخرين مدرک تحصيلی
لینک به خدمت در سامانه
لیست مراکز آزمون
تقویم برگزاری آزمون
راهنما آزمون زبان
ویدئو راهنما
-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
-خانم عصمتی 02196664435
نحوه ارائه خدمت
-
کلان خدمت-
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
wave pattern
service icon-5

صدور نامه فراغت تحصیلی

جزئیاتسوالات متداول
رسیدگی به شکایت موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت -)
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به شکایت موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت -)
ارائه دهنده خدمت
آقای موسوی  02196664442 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18082383000)
صدور یا تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج
مدارک لازم
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو
عنوان زیر خدمت
تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو
ارائه دهنده خدمت
  خانم خدامی   02196664439 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18082383000
مدارک لازم
لینک به خدمت
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
wave pattern
service icon-7

تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو

صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت 18082383100)
عنوان زیر خدمت
صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج(شناسه زیر خدمت 18082383100)
ارائه دهنده خدمت
  آقای دکتر ریاحی  02196664427 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18082383000)
صدور یا تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج 
مدارک لازم
 کارشناسي به بالا، حداقل 30 سال سن، متاهل، معافيت يا کارت پايان خدمت .
اساسنامه
دستورالعمل
قرارداد یکپارچه

دانشجویان بین الملل

جشنواره ملی ثریا
عنوان زیر خدمت
جشنواره ملی ثریا
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
راهنمای کاربری
ویدئو راهنما
پرداخت حق بیمه دانشجویان آزفا
عنوان زیر خدمت
پرداخت حق بیمه دانشجویان آزفا
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
پرداخت حق بیمه دانشجویان آزفا
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-2

پرداخت حق بیمه دانشجویان آزفا

پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان آزفا
عنوان زیر خدمت
پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان آزفا
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان آزفا
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-3

پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان آزفا

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بین الملل بورسیه
عنوان زیر خدمت
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بین الملل بورسیه
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بین الملل بورسیه
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-4

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بین الملل بورسیه

هزینه بلیت
عنوان زیر خدمت
هزینه بلیت
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
هزینه بلیت
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-5

هزینه بلیت

ثبت نام همکاران دانشگاهی در سامانه دانشجویان بین الملل
عنوان زیر خدمت
ثبت نام همکاران دانشگاهی در سامانه دانشجویان بین الملل
ارائه دهنده خدمت
اداره کل امور دانشجویان بین الملل 02196664551
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
معرفی نامه دانشگاه و اطلاعات هویتی
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-6

ثبت نام همکاران دانشگاهی در سامانه دانشجویان بین الملل

پرداخت شهریه دانشجویان بین الملل
عنوان زیر خدمت
پرداخت شهریه دانشجویان بین الملل
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
پرداخت شهریه دانشجویان بین الملل
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-7

پرداخت شهریه دانشجویان بین الملل

پرداخت شهریه آزفا
عنوان زیر خدمت
پرداخت شهریه آزفا
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
پرداخت شهریه آزفا
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-8

پرداخت شهریه آزفا

پرداخت حق بیمه دانشجویان بین الملل بورسیه
عنوان زیر خدمت
پرداخت حق بیمه دانشجویان بین الملل بورسیه
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
پرداخت حق بیمه دانشجویان بین الملل بورسیه
راهنمای کاربری
گردش کار
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-9

پرداخت حق بیمه دانشجویان بین الملل بورسیه

تمدید مرکز آزفا
عنوان زیر خدمت
تمدید مرکز آزفا
ارائه دهنده خدمت
 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-10

تمدید مرکز آزفا

صدور مجوز مرکز آزفا
عنوان زیر خدمت
صدور مجوز مرکز آزفا
ارائه دهنده خدمت
 آقای زکی زاده 02196664384
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
-
راهنمای کاربری
گردش کار
دستور العمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-11

صدور مجوز مرکز آزفا

تمدید مجوز جذب دانشجو بین الملل
عنوان زیر خدمت
تمدید مجوز جذب دانشجو بین الملل
ارائه دهنده خدمت
آقای رضایی 02196664342
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
طرح نامه جذب دانشجوی بین الملل و  سایر مستندات
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-12

تمدید مجوز جذب دانشجوی بین الملل

صدور مجوز جذب دانشجوی بین الملل
عنوان زیر خدمت
صدور مجوز جذب دانشجوی بین الملل
ارائه دهنده خدمت
آقای رضایی 02196664342
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
طرح نامه جذب دانشجوی بین الملل و مستندات سایر اقلام اطلاعاتی فرم
راهنمای کاربری
گردش کار
دستورالعمل و آیین نامه
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-13

صدور مجوز جذب دانشجوی بین الملل

درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی
عنوان زیر خدمت
درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی
ارائه دهنده خدمت
  اداره کل امور دانشجویان بین الملل 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
اطلاعات هویتی
راهنمای کاربری
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-14

درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه جامع امور دانشجویان بین المللی

ساخت حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین الملل
عنوان زیر خدمت
ساخت حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین الملل
ارائه دهنده خدمت
  تلفن 02196664421
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
18072379000
مدارک لازم
اطلاعات هویتی
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-15

ساخت حساب کاربری در سامانه جامع دانشجویان بین الملل

ارائه معرفی نامه جهت صدور خروج مراجعت، خروج قطعی، خروج داخلی به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387107)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت صدور خروج مراجعت، خروج قطعی، خروج داخلی به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387107)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
ویدئو راهنما
راهنمای ویدئویی
ارائه معرفی نامه جهت تمدید اقامت تحصیلی دانشجو یا خانواده به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387106 )
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت تمدید اقامت تحصیلی دانشجو یا خانواده به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387106 )
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
ارائه معرفی نامه جهت صدور اقامت تحصیلی دانشجو یا خانواده به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387105)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت صدور اقامت تحصیلی دانشجو یا خانواده به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387105)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
ویدئو راهنما
ارائه معرفی نامه جهت تمدید روادید تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387104)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت تمدید روادید تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387104)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
ویدئو راهنما
ارائه معرفی نامه جهت صدور روادید تحصیلی دانشجو یا خانواده به دانشجویان غیرایرانی(شناسه زیر خدمت 10012387103)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت صدور روادید تحصیلی دانشجو یا خانواده به دانشجویان غیرایرانی(شناسه زیر خدمت 10012387103)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
ویدئو راهنما
ارائه معرفی نامه جهت انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید به دانشجویان غیرایرانی(شناسه زیر خدمت 10012387102)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید به دانشجویان غیرایرانی(شناسه زیر خدمت 10012387102)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
ویدئو راهنما
ارائه معرفی نامه جهت تمدید اعتبار گذرنامه به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387101)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت تمدید اعتبار گذرنامه به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 10012387101)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
ارائه معرفی نامه جهت ابطال کارت تردد و صدور گذرنامه به دانشجویان غیرایرانی(شناسه زیر خدمت 10012387100)
عنوان زیر خدمت
ارائه معرفی نامه جهت ابطال کارت تردد و صدور گذرنامه به دانشجویان غیرایرانی(شناسه زیر خدمت 10012387100)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 10011387000) 
ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
ارائه دانشنامه به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 18042388105)
عنوان زیر خدمت
ارائه دانشنامه به دانشجویان غیرایرانی (شناسه زیر خدمت 18042388105)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042388000) 
پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان غیر ایرانی(شناسه زیر خدمت 18042388104 )
عنوان زیر خدمت
رسیدگی به موارد خاص دانشجویان غیر ایرانی(شناسه زیر خدمت 18042388104 )
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042388000) 
پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
پرداخت کمک هزینه و برقراری بیمه اجتماعی به دانشجوی بورسیه غیر ایرانی(شناسه زیر خدمت 18042388103)
عنوان زیر خدمت
پرداخت کمک هزینه و برقراری بیمه اجتماعی به دانشجوی بورسیه غیر ایرانی(شناسه زیر خدمت 18042388103)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042388000) 
پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به صورت بورسیه (شناسه زیر خدمت 18042388102)
عنوان زیر خدمت
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به صورت بورسیه (شناسه زیر خدمت 18042388102)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042388000) 
پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به صورت کنکوری (شناسه زیر خدمت 18042388101)
عنوان زیر خدمت
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به صورت کنکوری (شناسه زیر خدمت 18042388101)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042388000) 
پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به صورت غیر بورسیه (شناسه زیر خدمت 18042388100)
عنوان زیر خدمت
پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به صورت غیر بورسیه (شناسه زیر خدمت 18042388100)
ارائه دهنده خدمت
-
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی(غیر حضوری)
کلان خدمت(شناسه کلان خدمت 18042388000) 
پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی
مدارک لازم
-
راهنمای ویدئویی
درخواست دانشنامه در سامانه
عنوان زیر خدمت
درخواست دانشنامه در سامانه
ارائه دهنده خدمت
اداره کل امور دانشجویان بین الملل 02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
اطلاعات هویتی
ویدئو راهنما
wave pattern
service icon-30

درخواست دانشنامه دانشجویان بین الملل

دریافت حساب کاربری موسسات جذب
عنوان زیر خدمت
دریافت حساب کاربری موسسات جذب
ارائه دهنده خدمت
02196664000
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
کلان خدمت (شناسه کلان خدمت -)
-
مدارک لازم
-
لینک به خدمت در سامانه
دریافت حساب کاربری موسسات جذب
راهنمای کاربری
wave pattern
service icon-31

دریافت حساب کاربری موسسات جذب

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
خانم قنبری 02196664351
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
برا ی اطلاع از مدارک لازم بایستی دانشجو با توجه به روال دانشگاه پذیرفته شده اقدام فرماید
wave pattern
service icon-32

پذیرش دانشجویان بین الملل شهریه پرداز

-
عنوان زیر خدمت
-
ارائه دهنده خدمت
 خانم یوسفوند 02196664396
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
شناسه کلان خدمت
-
مدارک لازم
ریز نمرات یک مقطع تحصیلی قبل، مدرک تحصیلی یک مقطع قبل، پاسپورت، در صورتی که شخص متقاضی قبلتر در ایران تحصیل کرده باشند مدرک دیپلم و ریزنمرات الزامی می باشد
راهنمای کاربری
wave pattern
service icon-33

پذیرش دانشجویان بین الملل بورسیه

276467

تعداد کل تاییدیه دانشنامه

58

تعداد خدمات الکترونیکی

70

درصد کاهش مراجعه حضوری طی 5 سال

دسترسی سریع به ادارات