لوگوی سازمان

rahbari
آخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 29 فروردین 1403 08:52:21

ریاست سازمان و مدیران ادارات

ریاست سازمان و مدیران ادارات
هاشم داداش پور رزومه
  دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای  معاون وزیر و رئیس سازمان
 02196664601-2  h-dadashpoor@saorg.ir
اردوان ارژنگ رزومه
 دکتری الهیات  سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
arzhang@saorg.ir
ابراهیم نعیمی رزومه
 دکتری معاونت امور دانشجویان داخل
 02196664301 naeimi@saorg.ir
جعفر رازقی رزومه
 دکتری بیولوژی مولکولی سرپرست معاون بورس و امور دانشجویان خارج
 02196664456 razeghi@saorg.ir
محمد حسین قائد شرف رزومه
 کارشناسی ارشد  مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی
 02196664606 ghaedsharaf@saorg.ir
حسین امامعلی پور رزومه
 دکتری ریاضی  مدیرکل دفتر طرح و برنامه
 02196664531 emamalipour@saorg.ir
 محمد هادی امید رزومه
 دکتری مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حراست سازمان 
 02196664491  omid@saorg.ir
محمد تابان رزومه
 دکتری مدیریت منابع انسانی  مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی
 02196664501  taban@saorg.ir
سید فردین تقی زاده رزومه
 دکتری فیزیک  مدیر کل شاهد و ایثارگر
 02196664391 f.taghizadeh@saorg.ir
حامد ثقفی رزومه
 دکتری مکانیک  مدیرکل امور دانش آموختگان
 02196664551  h.saghafi@saorg.ir
ابوالفضل دانشور رزومه
 دکتری  مدیر کل امور دانشجویان داخل
 02196664311  daneshvar@saorg.ir
کیانوش سوزنچی رزومه
 دکتری
علوم محیط زیست
سرپرست مدیرکل دانشجویان غیرایرانی
 02196664341
مجتبی شرانجانی رزومه
 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی 
 02196664411  sharanjani@saorg.ir
مصطفی صالحی رزومه
 دکتری مهندسی کامپیوتر  مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی
 02196664481  salehi@saorg.ir
ابراهیم علی دوست قهفرخی رزومه
 دکتری مدیریت ورزشی  مدیر کل اداره کل تربیت بدنی
 02196664361  alidoust@saorg.ir
محمد محمدی مسعودی رزومه
 دکتری مهندسی برق  مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان
 02196664421  masoudi@saorg.ir
ابراهیم نعیمی رزومه
 دکتری مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت
 02196664471 naeimi@saorg.ir
نادر میرزاده کوهشاهی رزومه
 دکتری حقوق عمومی  مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگوئی به شکایات
 02196664111 mirzadeh@saorg.ir
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :