پرسش و پاسخ

جهت مشاهده سوالات مرتبط، لطفا خدمت مورد نظر خود را انتخاب و یا عبارت مورد نظر را جستجو نمایید

بررسی صدور تاییدیه دانشنامه، گواهینامه موقت دانش آموختگان

ورود سوابق دانشنامه های صادره

ارزيابی عملكرد حوزه خدمات دانشجويی سازمان

نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونت‏ های دانشجویی

ارزیابی مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‏ ها

صدور نامه فراغت از تحصیل

فرآیند صدور کد صحت

ثبت نام سامانه

تاييد مدرک دانشجویان داخل جهت ترجمه

پاسخ به استعلام دانشگاه ها

صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

برگزاری آزمون و ارائه مدرک زبان (MSRT)

رسيدگی و پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات امور دانشجویان

ارزشيابی مدارك تحصيلی دانش آموختگان خارج

صدور معرفی نامه تغییر وضعیت نظام وظیفه دانشجویان

صدور معافیت تحصیلی

معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج

ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

انتقال دانشجويان خارج به داخل

ارائه بورس تحصیلی دول

رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل

تائید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو

پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی

انتقالی، مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ارایه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید

ارایه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل (شناسه 18042389101)

رسيدگی و پاسخگویی به شكايات و پيشنهادات امور دانشجویان (شناسه 18042378000)

برگزاری آزمون و ارائه مدرک زبان (MSRT) (شناسه 18052377000)

تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383101)

صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج (شناسه 18082383100)

پاسخ به استعلام دانشگاه‌ها (شناسه 18042390106)

ارزشيابی مدارك تحصيلی دانش آموختگان خارج از کشور (شناسه 18042386100)

لغو تعهد آموزش رايگان (شناسه 18042385100)

ارائه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج (شناسه 18072379101)

انتقال دانشجويان ایرانی خارج به داخل (شناسه 18041380105)

صدور گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (شناسه 18041380102)

معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (شناسه 18041380103)

صدور معرفی نامه تغییر وضعیت نظام وظیفه دانشجویان (شناسه 18041380101)

صدور معافیت تحصیلی (شناسه 18041380100)

تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی داخل (شناسه 18072379102)

ارائه فرصت تحقیقاتی به دانشجویان دکتری داخل (شناسه 18072379100)

برگزاری مسابقات ورزشی(المپیادها-مسابقات دانشگاهی-منطقه ای و قهرمانی)(شناسه 18042389109)

ارائه مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید (شناسه 18042389105)

ارائه مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید (شناسه 18042389104)

انتقالی، میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر (شناسه 18042389111)

پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی (شناسه 18042389110)

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو (شناسه 18042389102)

رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل (شناسه 18042389102)

معرفی دانشجوی نمونه (شناسه 18042389100)

اعطای بورس تحصیلی دول (شناسه 18042382103)

نحوه مشاهده کارهای انجام شده به چه شکلی است؟
 در سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم مشاهده کارهای انجام شده را انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی و جستجو، فهرست کارهای انجام شده مشاهده می شود.
می خواهم بدانم درخواست دانشجو در چه مرحله ای است؟
    با یکی از روش های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی، درخواست را باز کنید. در سربرگ مشخصات فرآیند، جزئیات روند انجام کار بر روی فرآیند مشخص شده است. در سطر آخر این سربرگ، مشخص است که در حال حاضر درخواست در چه کارتابلی است.  اگر در سطر آخر و در ستون کاربر عبارت majazi نوشته شده بود، بدین معنی است که درخواست در کارتابل دانشجوست و امکان ویرایش آنرا دارد. 
 
پرسیدن سوال یا ارسال مشکلات سیستم به چه طریق امکانپذیر است؟
در سربرگ عمومی و پشتیبان، در بخش فرآیندها گزینه "فرآیند درخواست پشتیبانی سامانه سجاد" را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه، دکمه ثبت را بزنید. سوال برای کارشناس مربوطه در سازمان ارسال و پاسخ آن به کارتابل شما ارسال می شود. 
در زمان تکمیل فرم، به موضوع اصلی دقت نمایید که درست انتخاب شود. انتخاب نادرست موضوع سوال یا مشکل، باعث ارجاع نادرست سوال و در نتیجه طولانی تر شدن روند پاسخگویی می شود.
دانشجو مدعی است در سامانه ثبت درخواست کرده ولی در کارتابل دانشگاه درخواست ایشان وارد نشده. چطور بررسی کنم که مشکل از کجاست؟
   در کارتابل سامانه سجاد و در سربرگ عمومی و پشتیبان، گزینه فرم جستجوی مشخصات فرآیند را انتخاب نمایید.در این فرم، دو سربرگ وجود دارد. 
 • جستجو بر اساس کد پیگیری: در این قسمت کد پیگیری که دانشجو در هنگام ثبت درخواست از سامانه دریافت کرده را وارد و درخواست را پیدا کنید.
 • جستجو بر اساس کد ملی: کد ملی دانشجو را در این قسمت جستجو کنید و همه درخواستهایی که در سامانه سجاد ثبت کرده را مشاهده می کنید. به عنوان نمونه در تصویر زیر مشخص است که متقاضی در سامانه سجاد ثبت نام انجام داده (مدیریت پروفایل متقاضی)، یک درخواست لغو تعهد و یک درخواست تایید مدارک در سامانه ثبت کرده است.

 
 • با کلیک روی شماره فرآیند، فرم درخواست باز می شود. اگر با پیام "شما به این فرآیند دسترسی ندارید" مواجه شدید، دو حالت زیر امکانپذیر است:
 1. کارتابلی شما وارد شده اید، کارتابل درستی نیست (مثلاً با کارتابل لغو تعهد وارد شده اید و سعی در باز کردن درخواست تایید مدارک دارید).
 2. دانشجو نام دانشگاه را اشتباه انتخاب کرده و درخواست به کارتابل دانشگاه دیگری رفته.
 3. مشکل سیستمی – در این حالت از سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم درخواست پشتیبانی سامانه سجاد را تکمیل کنید و با ذکر شماره فرآیند مشکل را مطرح نمایید.  
 

 
 
نحوه مشاهده کارهای انجام شده به چه شکلی است؟
 در سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم مشاهده کارهای انجام شده را انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی و جستجو، فهرست کارهای انجام شده مشاهده می شود.
می خواهم بدانم درخواست دانشجو در چه مرحله ای است؟
   با یکی از روش های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی، درخواست را باز کنید. در سربرگ مشخصات فرآیند، جزئیات روند انجام کار بر روی فرآیند مشخص شده است. در سطر آخر این سربرگ، مشخص است که در حال حاضر درخواست در چه کارتابلی است.  اگر در سطر آخر و در ستون کاربر عبارت majazi نوشته شده بود، بدین معنی است که درخواست در کارتابل دانشجوست و امکان ویرایش آنرا دارد.


 
پرسیدن سوال یا ارسال مشکلات سیستم به چه طریق امکانپذیر است؟
در سربرگ عمومی و پشتیبان، در بخش فرآیندها گزینه "فرآیند درخواست پشتیبانی سامانه سجاد" را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه، دکمه ثبت را بزنید. سوال برای کارشناس مربوطه در سازمان ارسال و پاسخ آن به کارتابل شما ارسال می شود. 
در زمان تکمیل فرم، به موضوع اصلی دقت نمایید که درست انتخاب شود. انتخاب نادرست موضوع سوال یا مشکل، باعث ارجاع نادرست سوال و در نتیجه طولانی تر شدن روند پاسخگویی می شود.
دانشجو مدعی است در سامانه ثبت درخواست کرده ولی در کارتابل دانشگاه درخواست ایشان وارد نشده. چطور بررسی کنم که مشکل از کجاست؟
  در کارتابل سامانه سجاد و در سربرگ عمومی و پشتیبان، گزینه فرم جستجوی مشخصات فرآیند را انتخاب نمایید.در این فرم، دو سربرگ وجود دارد. 
 • جستجو بر اساس کد پیگیری: در این قسمت کد پیگیری که دانشجو در هنگام ثبت درخواست از سامانه دریافت کرده را وارد و درخواست را پیدا کنید.
 • جستجو بر اساس کد ملی: کد ملی دانشجو را در این قسمت جستجو کنید و همه درخواستهایی که در سامانه سجاد ثبت کرده را مشاهده می کنید. به عنوان نمونه در تصویر زیر مشخص است که متقاضی در سامانه سجاد ثبت نام انجام داده (مدیریت پروفایل متقاضی)، یک درخواست لغو تعهد و یک درخواست تایید مدارک در سامانه ثبت کرده است.

 
 • با کلیک روی شماره فرآیند، فرم درخواست باز می شود. اگر با پیام "شما به این فرآیند دسترسی ندارید" مواجه شدید، دو حالت زیر امکانپذیر است:
 1. کارتابلی شما وارد شده اید، کارتابل درستی نیست (مثلاً با کارتابل لغو تعهد وارد شده اید و سعی در باز کردن درخواست تایید مدارک دارید).
 2. دانشجو نام دانشگاه را اشتباه انتخاب کرده و درخواست به کارتابل دانشگاه دیگری رفته.
 3. مشکل سیستمی – در این حالت از سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم درخواست پشتیبانی سامانه سجاد را تکمیل کنید و با ذکر شماره فرآیند مشکل را مطرح نمایید.  
 
 
نحوه مشاهده کارهای انجام شده به چه شکلی است؟
 در سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم مشاهده کارهای انجام شده را انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی و جستجو، فهرست کارهای انجام شده مشاهده می شود.
می خواهم بدانم درخواست دانشجو در چه مرحله ای است؟
  با یکی از روش های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی، درخواست را باز کنید. در سربرگ مشخصات فرآیند، جزئیات روند انجام کار بر روی فرآیند مشخص شده است. در سطر آخر این سربرگ، مشخص است که در حال حاضر درخواست در چه کارتابلی است.  اگر در سطر آخر و در ستون کاربر عبارت majazi نوشته شده بود، بدین معنی است که درخواست در کارتابل دانشجوست و امکان ویرایش آنرا دارد.

پرسیدن سوال یا ارسال مشکلات سیستم به چه طریق امکانپذیر است؟
در سربرگ عمومی و پشتیبان، در بخش فرآیندها گزینه "فرآیند درخواست پشتیبانی سامانه سجاد" را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه، دکمه ثبت را بزنید. سوال برای کارشناس مربوطه در سازمان ارسال و پاسخ آن به کارتابل شما ارسال می شود. 
در زمان تکمیل فرم، به موضوع اصلی دقت نمایید که درست انتخاب شود. انتخاب نادرست موضوع سوال یا مشکل، باعث ارجاع نادرست سوال و در نتیجه طولانی تر شدن روند پاسخگویی می شود.
دانشجو مدعی است در سامانه ثبت درخواست کرده ولی در کارتابل دانشگاه درخواست ایشان وارد نشده. چطور بررسی کنم که مشکل از کجاست؟
 
 در کارتابل سامانه سجاد و در سربرگ عمومی و پشتیبان، گزینه فرم جستجوی مشخصات فرآیند را انتخاب نمایید.
در این فرم، دو سربرگ وجود دارد. 
 • جستجو بر اساس کد پیگیری: در این قسمت کد پیگیری که دانشجو در هنگام ثبت درخواست از سامانه دریافت کرده را وارد و درخواست را پیدا کنید.
 • جستجو بر اساس کد ملی: کد ملی دانشجو را در این قسمت جستجو کنید و همه درخواستهایی که در سامانه سجاد ثبت کرده را مشاهده می کنید. به عنوان نمونه در تصویر زیر مشخص است که متقاضی در سامانه سجاد ثبت نام انجام داده (مدیریت پروفایل متقاضی)، یک درخواست لغو تعهد و یک درخواست تایید مدارک در سامانه ثبت کرده است.

 
 • با کلیک روی شماره فرآیند، فرم درخواست باز می شود. اگر با پیام "شما به این فرآیند دسترسی ندارید" مواجه شدید، دو حالت زیر امکانپذیر است:
 1. کارتابلی شما وارد شده اید، کارتابل درستی نیست (مثلاً با کارتابل لغو تعهد وارد شده اید و سعی در باز کردن درخواست تایید مدارک دارید).
 2. دانشجو نام دانشگاه را اشتباه انتخاب کرده و درخواست به کارتابل دانشگاه دیگری رفته.
 3. مشکل سیستمی – در این حالت از سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم درخواست پشتیبانی سامانه سجاد را تکمیل کنید و با ذکر شماره فرآیند مشکل را مطرح نمایید.  
نحوه مشاهده کارهای انجام شده به چه شکلی است؟
 در سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم مشاهده کارهای انجام شده را انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی و جستجو، فهرست کارهای انجام شده مشاهده می شود.
می خواهم بدانم درخواست دانشجو در چه مرحله ای است؟
 با یکی از روش های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی، درخواست را باز کنید. در سربرگ مشخصات فرآیند، جزئیات روند انجام کار بر روی فرآیند مشخص شده است. در سطر آخر این سربرگ، مشخص است که در حال حاضر درخواست در چه کارتابلی است.  اگر در سطر آخر و در ستون کاربر عبارت majazi نوشته شده بود، بدین معنی است که درخواست در کارتابل دانشجوست و امکان ویرایش آنرا دارد.


 
پرسیدن سوال یا ارسال مشکلات سیستم به چه طریق امکانپذیر است؟
در سربرگ عمومی و پشتیبان، در بخش فرآیندها گزینه "فرآیند درخواست پشتیبانی سامانه سجاد" را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه، دکمه ثبت را بزنید. سوال برای کارشناس مربوطه در سازمان ارسال و پاسخ آن به کارتابل شما ارسال می شود. 
در زمان تکمیل فرم، به موضوع اصلی دقت نمایید که درست انتخاب شود. انتخاب نادرست موضوع سوال یا مشکل، باعث ارجاع نادرست سوال و در نتیجه طولانی تر شدن روند پاسخگویی می شود.
دانشجو مدعی است در سامانه ثبت درخواست کرده ولی در کارتابل دانشگاه درخواست ایشان وارد نشده. چطور بررسی کنم که مشکل از کجاست؟
 
 در کارتابل سامانه سجاد و در سربرگ عمومی و پشتیبان، گزینه فرم جستجوی مشخصات فرآیند را انتخاب نمایید.
در این فرم، دو سربرگ وجود دارد. 
 • جستجو بر اساس کد پیگیری: در این قسمت کد پیگیری که دانشجو در هنگام ثبت درخواست از سامانه دریافت کرده را وارد و درخواست را پیدا کنید.
 • جستجو بر اساس کد ملی: کد ملی دانشجو را در این قسمت جستجو کنید و همه درخواستهایی که در سامانه سجاد ثبت کرده را مشاهده می کنید. به عنوان نمونه در تصویر زیر مشخص است که متقاضی در سامانه سجاد ثبت نام انجام داده (مدیریت پروفایل متقاضی)، یک درخواست لغو تعهد و یک درخواست تایید مدارک در سامانه ثبت کرده است.

 
 • با کلیک روی شماره فرآیند، فرم درخواست باز می شود. اگر با پیام "شما به این فرآیند دسترسی ندارید" مواجه شدید، دو حالت زیر امکانپذیر است:
 1. کارتابلی شما وارد شده اید، کارتابل درستی نیست (مثلاً با کارتابل لغو تعهد وارد شده اید و سعی در باز کردن درخواست تایید مدارک دارید).
 2. دانشجو نام دانشگاه را اشتباه انتخاب کرده و درخواست به کارتابل دانشگاه دیگری رفته.
 3. مشکل سیستمی – در این حالت از سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم درخواست پشتیبانی سامانه سجاد را تکمیل کنید و با ذکر شماره فرآیند مشکل را مطرح نمایید.  
نحوه مشاهده کارهای انجام شده به چه شکلی است؟
 در سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم مشاهده کارهای انجام شده را انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی و جستجو، فهرست کارهای انجام شده مشاهده می شود.
می خواهم بدانم درخواست دانشجو در چه مرحله ای است؟
 با یکی از روش های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی، درخواست را باز کنید. در سربرگ مشخصات فرآیند، جزئیات روند انجام کار بر روی فرآیند مشخص شده است. در سطر آخر این سربرگ، مشخص است که در حال حاضر درخواست در چه کارتابلی است.  اگر در سطر آخر و در ستون کاربر عبارت majazi نوشته شده بود، بدین معنی است که درخواست در کارتابل دانشجوست و امکان ویرایش آنرا دارد.


 
پرسیدن سوال یا ارسال مشکلات سیستم به چه طریق امکانپذیر است؟
در سربرگ عمومی و پشتیبان، در بخش فرآیندها گزینه "فرآیند درخواست پشتیبانی سامانه سجاد" را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه، دکمه ثبت را بزنید. سوال برای کارشناس مربوطه در سازمان ارسال و پاسخ آن به کارتابل شما ارسال می شود. 
در زمان تکمیل فرم، به موضوع اصلی دقت نمایید که درست انتخاب شود. انتخاب نادرست موضوع سوال یا مشکل، باعث ارجاع نادرست سوال و در نتیجه طولانی تر شدن روند پاسخگویی می شود.
دانشجو مدعی است در سامانه ثبت درخواست کرده ولی در کارتابل دانشگاه درخواست ایشان وارد نشده. چطور بررسی کنم که مشکل از کجاست؟
 در کارتابل سامانه سجاد و در سربرگ عمومی و پشتیبان، گزینه فرم جستجوی مشخصات فرآیند را انتخاب نمایید.
در این فرم، دو سربرگ وجود دارد. 
 • جستجو بر اساس کد پیگیری: در این قسمت کد پیگیری که دانشجو در هنگام ثبت درخواست از سامانه دریافت کرده را وارد و درخواست را پیدا کنید.
 • جستجو بر اساس کد ملی: کد ملی دانشجو را در این قسمت جستجو کنید و همه درخواستهایی که در سامانه سجاد ثبت کرده را مشاهده می کنید. به عنوان نمونه در تصویر زیر مشخص است که متقاضی در سامانه سجاد ثبت نام انجام داده (مدیریت پروفایل متقاضی)، یک درخواست لغو تعهد و یک درخواست تایید مدارک در سامانه ثبت کرده است.

 
 • با کلیک روی شماره فرآیند، فرم درخواست باز می شود. اگر با پیام "شما به این فرآیند دسترسی ندارید" مواجه شدید، دو حالت زیر امکانپذیر است:
 1. کارتابلی شما وارد شده اید، کارتابل درستی نیست (مثلاً با کارتابل لغو تعهد وارد شده اید و سعی در باز کردن درخواست تایید مدارک دارید).
 2. دانشجو نام دانشگاه را اشتباه انتخاب کرده و درخواست به کارتابل دانشگاه دیگری رفته.
 3. مشکل سیستمی – در این حالت از سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم درخواست پشتیبانی سامانه سجاد را تکمیل کنید و با ذکر شماره فرآیند مشکل را مطرح نمایید.
نحوه مشاهده کارهای انجام شده به چه شکلی است؟
 در سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم مشاهده کارهای انجام شده را انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی و جستجو، فهرست کارهای انجام شده مشاهده می شود.
می خواهم بدانم درخواست دانشجو در چه مرحله ای است؟
با یکی از روش های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی، درخواست را باز کنید. در سربرگ مشخصات فرآیند، جزئیات روند انجام کار بر روی فرآیند مشخص شده است. در سطر آخر این سربرگ، مشخص است که در حال حاضر درخواست در چه کارتابلی است.  اگر در سطر آخر و در ستون کاربر عبارت majazi نوشته شده بود، بدین معنی است که درخواست در کارتابل دانشجوست و امکان ویرایش آنرا دارد.


 
پرسیدن سوال یا ارسال مشکلات سیستم به چه طریق امکانپذیر است؟
در سربرگ عمومی و پشتیبان، در بخش فرآیندها گزینه "فرآیند درخواست پشتیبانی سامانه سجاد" را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه، دکمه ثبت را بزنید. سوال برای کارشناس مربوطه در سازمان ارسال و پاسخ آن به کارتابل شما ارسال می شود. 
در زمان تکمیل فرم، به موضوع اصلی دقت نمایید که درست انتخاب شود. انتخاب نادرست موضوع سوال یا مشکل، باعث ارجاع نادرست سوال و در نتیجه طولانی تر شدن روند پاسخگویی می شود.
دانشجو مدعی است در سامانه ثبت درخواست کرده ولی در کارتابل دانشگاه درخواست ایشان وارد نشده. چطور بررسی کنم که مشکل از کجاست؟
 در کارتابل سامانه سجاد و در سربرگ عمومی و پشتیبان، گزینه فرم جستجوی مشخصات فرآیند را انتخاب نمایید.
در این فرم، دو سربرگ وجود دارد. 
 • جستجو بر اساس کد پیگیری: در این قسمت کد پیگیری که دانشجو در هنگام ثبت درخواست از سامانه دریافت کرده را وارد و درخواست را پیدا کنید.
 • جستجو بر اساس کد ملی: کد ملی دانشجو را در این قسمت جستجو کنید و همه درخواستهایی که در سامانه سجاد ثبت کرده را مشاهده می کنید. به عنوان نمونه در تصویر زیر مشخص است که متقاضی در سامانه سجاد ثبت نام انجام داده (مدیریت پروفایل متقاضی)، یک درخواست لغو تعهد و یک درخواست تایید مدارک در سامانه ثبت کرده است.

 
 • با کلیک روی شماره فرآیند، فرم درخواست باز می شود. اگر با پیام "شما به این فرآیند دسترسی ندارید" مواجه شدید، دو حالت زیر امکانپذیر است:
 1. کارتابلی شما وارد شده اید، کارتابل درستی نیست (مثلاً با کارتابل لغو تعهد وارد شده اید و سعی در باز کردن درخواست تایید مدارک دارید).
 2. دانشجو نام دانشگاه را اشتباه انتخاب کرده و درخواست به کارتابل دانشگاه دیگری رفته.
 3. مشکل سیستمی – در این حالت از سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم درخواست پشتیبانی سامانه سجاد را تکمیل کنید و با ذکر شماره فرآیند مشکل را مطرح نمایید.
نحوه مشاهده کارهای انجام شده به چه شکلی است؟
 در سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم مشاهده کارهای انجام شده را انتخاب نمایید. با انتخاب بازه زمانی و جستجو، فهرست کارهای انجام شده مشاهده می شود.
می خواهم بدانم درخواست دانشجو در چه مرحله ای است؟
با یکی از روش های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی، درخواست را باز کنید. در سربرگ مشخصات فرآیند، جزئیات روند انجام کار بر روی فرآیند مشخص شده است. در سطر آخر این سربرگ، مشخص است که در حال حاضر درخواست در چه کارتابلی است. 
 

 اگر در سطر آخر و در ستون کاربر عبارت majazi نوشته شده بود، بدین معنی است که درخواست در کارتابل دانشجوست و امکان ویرایش آنرا دارد.
 
پرسیدن سوال یا ارسال مشکلات سیستم به چه طریق امکانپذیر است؟
در سربرگ عمومی و پشتیبان، در بخش فرآیندها گزینه "فرآیند درخواست پشتیبانی سامانه سجاد" را انتخاب و پس از تکمیل فرم مربوطه، دکمه ثبت را بزنید. سوال برای کارشناس مربوطه در سازمان ارسال و پاسخ آن به کارتابل شما ارسال می شود. 
در زمان تکمیل فرم، به موضوع اصلی دقت نمایید که درست انتخاب شود. انتخاب نادرست موضوع سوال یا مشکل، باعث ارجاع نادرست سوال و در نتیجه طولانی تر شدن روند پاسخگویی می شود.
دانشجو مدعی است در سامانه ثبت درخواست کرده ولی در کارتابل دانشگاه درخواست ایشان وارد نشده. چطور بررسی کنم که مشکل از کجاست؟
 در کارتابل سامانه سجاد و در سربرگ عمومی و پشتیبان، گزینه فرم جستجوی مشخصات فرآیند را انتخاب نمایید.
 

در این فرم، دو سربرگ وجود دارد. 
 • جستجو بر اساس کد پیگیری: در این قسمت کد پیگیری که دانشجو در هنگام ثبت درخواست از سامانه دریافت کرده را وارد و درخواست را پیدا کنید.
 • جستجو بر اساس کد ملی: کد ملی دانشجو را در این قسمت جستجو کنید و همه درخواستهایی که در سامانه سجاد ثبت کرده را مشاهده می کنید. به عنوان نمونه در تصویر زیر مشخص است که متقاضی در سامانه سجاد ثبت نام انجام داده (مدیریت پروفایل متقاضی)، یک درخواست لغو تعهد و یک درخواست تایید مدارک در سامانه ثبت کرده است.

 
 • با کلیک روی شماره فرآیند، فرم درخواست باز می شود. اگر با پیام "شما به این فرآیند دسترسی ندارید" مواجه شدید، دو حالت زیر امکانپذیر است:
 1. کارتابلی شما وارد شده اید، کارتابل درستی نیست (مثلاً با کارتابل لغو تعهد وارد شده اید و سعی در باز کردن درخواست تایید مدارک دارید).
 2. دانشجو نام دانشگاه را اشتباه انتخاب کرده و درخواست به کارتابل دانشگاه دیگری رفته.
 3. مشکل سیستمی – در این حالت از سربرگ عمومی و پشتیبان، فرم درخواست پشتیبانی سامانه سجاد را تکمیل کنید و با ذکر شماره فرآیند مشکل را مطرح نمایید.
مدت زمان زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما تاييد نشده است. چقدر زمان می برد؟
زمان 7 روز کاری بعد از تاييد مراحل دانشگاهی و از شروع بررسی سازمان امور دانشجويان در نظر بگيريد. ( دقت نماييد تاييد ابتدا در مراحل دانشگاهی انجام می شود و سپس به سازمان دانشجويان ارجاع داده می شود. تاييد در مراحل دانشگاهی را خودتان پيگيری نماييد و زمان تاييد دانشگاه را به زمان فوق اضافه نماييد.)
ثبت نام خود را کامل کرده ام اما امکان ثبت درخواست فرصت تحقيقاتی را ندارم.
حتما شرط ثبت درخواست فرصت تحقيقاتی را رعايت نکرده ايد. حتما بايستی در مرحله سوم ثبت نام ( ويرايش پروفايل) يک مقطع دکتری با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
ابتدا از قسمت کارتابل وضعيت درخواست خود را بررسی نماييد. بعد از آن با توجه به اينکه درخواست شما در دانشگاه و يا سازمان دانشجويان قرار دارد، از دانشگاه و يا اداره کل بورس سازمان امور دانشجويان پيگيری نماييد.

 
چگونه می توانم وضعيت درخواست خود را بررسی نمايم؟
شما می توانيد برای بررسی وضعيت درخواست خود، به قسمت کارتابل خود مراجعه کرده و در جلوی آن وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.

 
قصد ويرايش اطلاعات خود را دارم اما امکان پذير نمی باشد.
با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبينی را برای شما فعال نمايند. در آنصورت امكان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد. پس از آن روی كد پيگيری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرسانی (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدی ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايی مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردی دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدی ثبت نماييد).

 
چگونه درخواست فرصت تحقيقات خود را ثبت نمايم؟
ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل بورس و اعزام دانشجويان، برای ثبت درخواست فرصت تحقيقاتی خود اقدام نماييد. دقت نماييد برای فعال شدن درخواست فرصت تحقيقاتی حتما بايستی در قسمت پروفايل يک مقطع دکتری با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.

 
من رمز خود را فراموش كرده ام. چگونه می توانم رمز جديد بگيرم؟
اگر پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد و رمز را فراموش کرده ايد، در قسمت ورود به سامانه گزينه (رمزتان را گم كرده ايد) را انتخاب و رمز جديد انتخاب کنيد.
من گذرواژه خود را فراموش كرده ام و تلفن همراه قبلی ام در دسترس نيست .چگونه می توانم گذرواژه جديد بگيرم؟
اگر پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد ، با هر شماره موبايلی كه بنام خود شما باشد امكان بازيابی گذرواژه وجود دارد.
پيامك تاييد برای تلفن من ارسال نمی شود و يا پس از منقضی شدن زمان ارسال می شود چگونه می توانم ثبت نام خود را تكميل نمايم؟
اگر موفق نشديد از گزينه تماس استفاده نمائيد.پيش از اينكه گزينه پيامك يا تماس را كليك نمائيد بايد كد امنيتی را وارد كنيد و سپس گزينه تماس را كليك كنيد.
نام دانشگاه من و يا نام رشته و گرايش در ليست نيست و يا مطابقت ندارد.
ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش است.طبق راهنمايی زير اقدام نماييد اگر باز هم موفق نشديد عنوان دقيق دانشگاه و يا رشته و گرايش و مقطع خود را در بخش پشتيبانی سامانه اعلام نماييد.(راهنمايی : در انتخاب رشته دقت نماييد و دقيقا طبق نوع دانشگاه خود رشته را انتخاب كنيد.مثلا اگر علمی کاربردی هستيد فقط از رشته های علمی کاربردی انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود. جزئيات ترتيب مقاطع تحصيلی در چارت راهنمای مقاطع تحصيلی که در بالای صفحه ورود مقاطع تحصيلی است تشريح شده است.)
من ثبت نام خود را در سامانه سجاد انجام داده ام ولی كد پيگيری دريافت نكرده ام.
پس از ثبت نام اوليه >  بايد از منوی ورود با نام کاربری و گذرواژه وارد سامانه شويد > و از منوی خدمات درخواست خود را ثبت نمائيد > و سپس کد پيگيری دريافت نمائيد.
برای ويرايش مقاطع تحصيلی چگونه می توانم اقدام کنم؟
از منوی ويرايش پروفايل > بخش مقاطع تحصيلی > طبق فايل راهنما (مندرج در ميز خدمت) مقاطع تحصيلی  خود را از بالاترين مقطع گذرانده شده و يا شاغل به تحصيل تا پايين ترين مقطع تکميل نماييد. مقطع ديپلم اجباری نيست.   
چگونه می توانم اطلاعات پروفايل خود را ويرايش نمايم؟
برای ويرايش اطلاعات پروفايل ,مقاطع تحصيلی و يا ايميل ابتدا از منوی ويرايش (يا تكميل) پروفايل اقدام نماييد . اين گزينه پس از ورود به سامانه، در گوشه بالا سمت راست صفحه قرار دارد.
چگونه درخواست خود را ويرايش کنم ؟
اگر درخواست شما در مرحله بررسی دانشگاه می باشد با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبينی را برای شما فعال نمايند. در آنصورت امكان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد.  پس از آن روی كد پيگيری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرسانی (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدی ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايی مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردی دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدی ثبت نماييد).
من قبلا با شماره موبايل خود ثبت نام کرده ام آيا می توانم با شماره خود برای ديگران هم ثبت نام نمايم؟
خير- با هر شماره موبايل و آدرس ايميل تنها يک بار امکان ثبت نام هست .
درهنگام ثبت نام سامانه پيام خطا ميدهد که با اين کد ملی قبلا ثبت نام انجام شده است و اجازه ثبت نام به من نميدهد.بايد چکار کنم؟
نيازی به ثبت نام دوباره نيست.از منوی ورود به سامانه >گزينه (رمز خود را گم کرده ام) > را انتخاب و با ورود شماره موبايل> رمز جديد انتخاب کنيد.
من کد ملی خود را اشتباه وارد کرده ام آيا امکان ويرايش کد ملی وجود دارد؟
خير- در صورت ثبت اشتباه کد ملی امکان ويرايش کد ملی نيست و متقاضی بايد با کد ملی درست خود دوباره ثبت نام نمايد.
چرا امکان ثبت درخواست برای من نيست و سامانه پيام خطا می دهد؟
بايد از درگاه ملی مجوز ها به آدرس g4b.ir  اقدام نماييد و پس از ثبت اطلاعات در آن سامانه به سامانه سجاد ارجاع داده ميشويد و در نهايت درخواست خود را در سامانه سجاد ثبت نماييد و كد پيگيری دريافت نمائيد.
درخواست ثبت شده را چگونه می توانم پيگيری نمايم؟
ابتدا وارد سامانه شويد > سپس از منوی کارتابل >  وضعيت رسيدگی به درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
قصد دارم مدارک خود را تاييد و ترجمه نمايم. چگونه اقدام کنم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای تاييد مدارك جهت ترجمه رسمی اقدام نماييد. دقت نماييد كه حتما مقاطع مورد نظر خود را در قسمت تكميل (ويرايش) پروفايل، در مرحله سوم وارد نماييد. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمی شود.
چرا در منوی خدمات مقاطع تحصيلی من را نمايش نمی دهد؟
به منوی ويرايش پروفايل رفته و در مرحله سوم مقاطع تحصيلی خود را اصلاح، حذف و يا اضافه نماييد و تا مرحله آخر پيش برويد تا ثبت شود. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمی شود.
دانشگاه از من خواسته تاريخ تحصيلی ( رشته؛ گرايش ، وضعيت تحصيلی و ...) خود را ويرايش کنم. در قسمت ويرايش پروفايل انجام داده ام اما بر روی درخواستم انجام نمی شود؟
در زمان ثبت درخواست اطلاعات از پروفايل فراخوانی و ثبت می شوند ، بنابراين بعد از ثبت درخواست تغييرات پروفايل از قبيل ( رشته، گرايش، تاريخ و ...) بر روی درخواست ثبت شده اعمال نخواهد شد. اگر پس از ثبت درخواست در پروفايل تغييری ايجاد کرده ايد، پروفايل را به حالت اوليه برگردانيد ( زمان ثبت درخواست) سپس درخواست را بروزرسانی کرده تا به دانشگاه منتقل شود. پس از آن دانشگاه گزينه عدم تاييد را انتخاب کند تا درخواست شما لغو شود. سپس پروفايل خود را اصلاح کرده و درخواست جديدی ثبت نماييد. ( اگر برای همان مقطع و همان مدارک درخواست ثبت شود هزينه کسر نخواهد شد).
مدت زمان زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما تاييد نشده است. چقدر زمان می برد؟
زمان 7 روز کاری بعد از تاييد مراحل دانشگاهی و از شروع بررسی سازمان  امور دانشجويان در نظر بگيريد. ( دقت نماييد تاييد ابتدا در مراحل دانشگاهی انجام می شود و سپس به سازمان دانشجويان ارجاع داده می شود. تاييد در مراحل دانشگاهی را خودتان پيگيری نماييد و زمان تاييد دانشگاه را به زمان فوق اضافه نماييد.)
با آن که اطلاعات مقاطع تحصيلی خود را کامل وارد کرده ام اما در قسمت خدمات خطا می دهد و اجازه ثبت درخواست نمی دهد؟
اولا توجه داشته باشيد که تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمی گيرد.
دوما اطلاعات در قسمت ويرايش پروفايل با اطلاعات در قسمت ثبت درخواست کاملا بايد يکسان باشند. ( تمام گزينه های مقطع مورد نظر). مثلا اگر شما در قسمت ويرايش پروفايل در مرحله سوم وضعيت مقطع کارشناسی خود را شاغل به تحصيل انتخاب کرده ايد در هنگام ثبت درخواست نمی توانيد وضعيت را فارغ التحصيل انتخاب کنيد.
دانشجويان چه دانشگاههايی می توانند از طريق سامانه سجاد گواهی اشتغال به تحصيل دريافت کنند؟
دانشجويان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غير انتفاعی، پيام نور، علمي کاربردی و فنی حرفه ای امکان دريافت گواهی اشتغال به تحصيل از طريق اين سامانه را دارند. دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دانشگاههای خارجی از طريق فرآيند "صدور گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان خارج" ذيل خدمات اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج ، امکان دريافت اين گواهی را دارند. دقت فرمائيد که گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در اين سامانه صادر نمی شود.
زمانی که درخواست گواهی اشتغال به تحصيل ثبت می کنم، با اين پيام مواجه می شوم که شما در دو دانشگاه شاغل به تحصيل هستيد. امکان صدور گواهی وجود ندارد. برای رفع اين مشکل چه راهکاری وجود دارد ؟
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در فرم ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصيل، نام رشته تحصيلی نمايش داده نمی شود و امکان وارد کردن آن نيز وجود ندارد.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در سامانه پرداخت انجام شده ولی فايل گواهی دريافت نشده است.
در صورتی که در فرم ثبت درخواست، نام سازمان مخاطب را از ليست سازمانهای موجود در سامانه انتخاب کرديد، گواهی شما بلافاصله پس از پرداخت صادر شده و در کارتابل قابل مشاهده و دريافت است. اگر نام سازمان مخاطب شما در ليست موجود نيست، بايد گزينه ساير را انتخاب و نام سازمان مخاطب را وارد کنيد. در اين حالت، درخواست شما بايد توسط کارشناس بررسی شود که حداکثر در دو روز کاری انجام می شود. پس از تاييد کارشناس، گواهی صادر شده و در کارتابل قابل دريافت خواهد بود.
برای دريافت تاييديه گواهی اشتغال به تحصيل جهت ترجمه چه اقدامی انجام دهم؟
برای دريافت اين تاييديه، دو مسير امکانپذير است.
مسير اول- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب (جهت ترجمه) از سامانه سجاد.
مسير دوم- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب از دانشگاه و بارگذاری در سامانه سجاد- درخواست تاييد مدارک جهت ترجمه رسمی. در اين روال کارشناس دانشگاه و سازمان بايد گواهی را در سامانه تاييد کند تا کد صحت صادر شود.
با اينکه دانشجوی دانشگاه دولتی وزارت علوم/ غير انتفاعی/ پيام نور/ علمی کاربردی/ فنی حرفه ای هستم، با پيام بر اساس اطلاعات دريافتی از دانشگاه شما شاغل به تحصيل نيستيد. جهت پيگيری به دانشگاه مراجعه نماييد مواجه می شوم.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
چگونه ميتوانم از فراخوان بورس تحصيلی در دوره های مختلف مطلع شوم؟
مرجع رسمی برای شرکت در فراخوان ها فقط  اطلاعيه های مندرج در سامانه است.
مراحل و فرايند ثبت نام به چه صورت انجام می گيرد؟
پس از اعلام فراخوان و ثبت نام در سامانه > وارد سامانه می شويد و از منوی اداره کل بورس و اعزام دانشجويان خارج > زير منوی بورس دولت های خارجی > درخواست خود را ثبت می نمائيد.
پس از ثبت درخواست ، چگونه می توانم درخواست خود را پيگيری نمايم؟
ابتدا وارد سامانه شويد > سپس از منوی کارتابل > کد پيگيری و و ضعيت درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
 
شرايط و مدارک مورد نياز جهت ثبت درخواست را چگونه ميتوانم مشاهده نمايم؟
پس از باز کردن منوی ثبت درخواست در ابتدا و پيش از ثبت درخواست شرايط ، مدارک مورد نياز و قوانين به صورت کامل توضيح داده شده است.
با وجود اينکه از منوی ويرايش پروفايل،اطلاعات مقاطع تحصيلی قبلي خود را وارد کرده ام ولی هنگام ثبت درخواست اطلاعات پيشين من بازيابی نمی شود.
اگر مقطع شما برای شركت در جشنواره كارشناسی می باشد نياز به بازيابی اطلاعات پيشين نداريد.اگر هم مقاطع بالاتر می باشيد در صورت بازيابي نشدن اطلاعات اين بخش،ابتدا بايد اطلاعات مقطع جاری را ثبت نماييد.
بنده دانشجو می باشم و تمام شرايط را هم دارا می باشم ولی سامانه اجازه ثبت درخواست را به من نمی دهد.
ابتدا بايد از منوی ويرايش (تكميل) پروفايل ، اطلاعات شخصی و مقاطع تحصيلی خود را طبق راهنما وارد نماييد و يا ويرايش كنيد> سپس طبق آيين نامه اگر دارای شرايط هستيد اقدام به ثبت درخواست خود نماييد.
برای ثبت درخواست دانشجوی نمونه سامانه اجازه ثبت نام به من نمی دهد و پيام خطای تکراری بودن کد ملی و شماره تماس را می دهد.
شما پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد و نياز به ثبت نام دوباره نيست اگر گذرواژه را فراموش کرده ايد، از منوی ورود > گزينه "رمزتان را گم كرده ايد" را انتخاب نماييد و گذرواژه خود را بازيابی نمائيد.اگر باز هم موفق نشديد اسكن كارت ملی خود را بفرستيد تا بررسی شود.
در هنگام ثبت نام در مرحله ثبت مقاطع تحصيلي متاسفانه در ميان رشته های تحصيلی ، رشته يا گرايش من وجود ندارد.راهکار موردنظر چيست؟
ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست اعلامی سازمان سنجش است.در انتخاب نوع دانشگاه و رشته دقت نمائيد.مثلا اگر فنی حرفه ايی هستيد نوع دانشگاه و رشته را فقط از فنی حرفه ايی انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود.اگر مدرك پيش دانشگاهی داريد كارشناسی پيوسته و كارشناسی ارشد ناپيوسته را انتخاب كنيد.
آيا دانشجويان دانشگاه آزاد هم ميتوانند دراين سامانه برای جشنواره دانشجوی نمونه ثبت درخواست نمايند؟
بله  می توانند.
آيا علاوه بر دانشجويان وزارت علوم ، دانشجويان علوم پزشكی و وزارت بهداشت نيز ميتوانند برای شركت در جشنواره در اين سامانه ثبت نام نمايند؟
خيرنمی توانند. فقط دانشجويان زير نظر وزارت علوم می توانند از طريق اين سامانه در جشنواره شركت نمايند.
چگونه ميتوانم درخواست كميسيون موارد خاص خود را ثبت نمايم؟
لطفا ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد> سپس از منوی خدمات > بخش اداره كل دانشجويان داخل> درخواست كميسيون موارد خاص را ثبت كنيد.
شرايط ثبت درخواست کميسيون موارد خاص چيست؟
 دقت نماييد در منوی ويرايش پروفايل > بخش مقاطع تحصيلی بايد يك مقطع دانشگاهی با وضعيت بجز دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. همچنين دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.  
مدت زيادی است كه درخواست خود را ثبت نموده ام ولی همچنان در حال بررسی است.
در منوی كارتابل و در بخش توضيحات درخواست مربوطه ،گردش كار و روند رسيدگی به درخواست توضيح داده شده است.اگر به درخواست شما رسيدگی نشده است بايد از دانشگاه پيگيری نماييد.
امكان ثبت درخواست جديد را ندارم و پيام خطا ميدهد.
امكان ثبت هم زمان 2 درخواست در سامانه نيست و بايد درخواست اول به نتيجه نهايی برسد و رای صادر شود تا سامانه اجازه ثبت درخواست ديگری را بدهد.از دانشگاه برای به نتيجه رسيدن درخواست پيشين پيگيری نماييد.
گزينه فيش واريزی در فرايند كميسيون موارد خاص چيست؟
فيش واريزی اجباری(ستاره دار)نيست. مگر اينكه خود دانشگاه درخواست پرداخت مبلغ بدهد و شماره حساب اعلام کند.(با دانشگاه در اين خصوص تماس بگيريد.)
آيا ثبت درخواست كميسيون موارد خاص هزينه دارد؟
برای ثبت درخواست در ابتدا پرداخت هيچ هزينه ايی نياز نيست.در مراحل بعدی اگر درخواست به شورای استانی و يا شورای مركزی ارسال شود پرداختها به صورت سيستمی است و فقط از طريق درگاه بانك و لينك داخل سامانه سجاد انجام ميشود.
برای ويرايش درخواست خود چگونه اقدام نمایم؟
برای ويرايش درخواست بايد از طريق دانشگاه اقدام نماييد.
برای ثبت درخواست پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی از کجا می توانم اقدام نمایم؟
پس از ثبت نام در سامانه > از منوی خدمات > زیر منوی اداره کل تربیت بدنی> منوی درخواست درخواست پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی را انتخاب می کنید.
پس از ثبت درخواست برای پیگیری درخواست خود چگونه باید اقدام نمایم؟
پس از ورود به سامانه > از منوی کارتابل > وضعیت درخواست خود را مشاهده و پیگیری نمائید.
زمان ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد چه موقع است؟
معمولا هر ساله بعد از پايان زمان ميهمانی- انتقال عادی، که در ارديبهشت ماه می باشد، زمان ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد آغاز می شود. زمان آن متعاقبا در سامانه اعلام می شود.
چگونه درخواست ميهمانی- انتقال شاهد خود را ثبت نمايم؟
اگر دانشجوی شاهد می باشيد ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد (در مرحله دوم حتما وضعيت شاهد و ايثارگری خود را مشخص نماييد.فرزند شهيد، فرزند جانباز بالای 25 درصد و فرزند آزاده) سپس؛ از منوی خدمات قسمت اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر برای انتقال- ميهمانی اقدام نماييد. توجه نماييد كه در قسمت ويرايش پروفايل؛ در مرحله مشخصات مقاطع تحصيلی ؛ حتما مقطع دانشگاهي خود را اضافه كرده و وضعيت تحصيلتان نيز بايد  ورودی جديد يا شاغل به تحصيل انتخاب شود. امكان انتقال- ميهمانی تنها برای دانشجويان مقطع كاردانی، كارشناسی و دكتری حرفه ای رشته دامپزشكی وجود دارد. دقت نماييد رشته شما جز رشته های وزارت بهداشت نباشد و همچنين دانشجوی دانشگاه آزاد نباشيد
همه شرايط را رعايت کرده و پروفايل خود را تکميل کرده ام اما امکان ثبت درخواست ندارم.
لطفا به زمانبندی ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد توجه نماييد.
در زمان ثبت درخواست اقدام به ثبت نام نکرده ام و حالا زمان به اتمام رسيده است.
اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد. لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلی يك مقطع دانشگاهی با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فني و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.
می خواهم دانشگاه مقصد خود را تغيير دهم.
در زمانبندی ثبت نام؛ لطفا درخواست قبلی خود را لغو نماييد سپس درخواست جديدی ثبت نماييد.
برای تکميل كارنامه سلامت جسم و روان را از كجا ميتوانم اقدام نمايم؟
ابتدا ثبت نام نمائيد>سپس وارد سامانه می شويد >در بالای صفحه کنار منوی خدمات منوی كارنامه سلامت قابل مشاهده است.
چه زمانی بايد اقدام به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان نمائيم؟
در شروع سال تحصيلی جديد و يا شروع ترم تحصيلی جديد بايد اقدام نمائيد.
آيا تمامی دانشجويان چه شاغل به تحصيل و چه ورودی جديد نياز به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان دارند؟
بله _تمامی دانشجويان چه ورودی جديد و چه شاغل به تحصيل بايد کارنامه سلامت جسم و روان را تکميل نمايند.
پس از تکميل پرسشنامه کارنامه سلامت روان چگونه ميتوانم پاسخ های داده شده خود را ويرايش نمايم؟
از دانشگاه بخواهيد تا درخواست شما را با زدن دکمه " نياز به بازبينی " برای ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.
آيا درخواست کارنامه سلامت روان پس از تکميل به دانشگاه فرستاده می شود؟
بله-پس از تکميل کارنامه سلامت روان درخواست جهت بررسی به دانشگاه فرستاده می شود .
برای تکميل كارنامه سلامت جسم و روان را از كجا ميتوانم اقدام نمايم؟
ابتدا ثبت نام نمائيد>سپس وارد سامانه می شويد >در بالای صفحه کنار منوی خدمات منوی كارنامه سلامت قابل مشاهده است.
 
چه زمانی بايد اقدام به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان نمائيم؟
در شروع سال تحصيلی جديد و يا شروع ترم تحصيلی جديد بايد اقدام نمائيد.
آيا تمامی دانشجويان چه شاغل به تحصيل و چه ورودی جديد نياز به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان دارند؟
بله _تمامی دانشجويان چه ورودی جديد و چه شاغل به تحصيل بايد کارنامه سلامت جسم و روان را تکميل نمايند.
پس از تکميل پرسشنامه کارنامه سلامت جسم چگونه می توانم پاسخ های داده شده خود را ويرايش نمايم؟
از دانشگاه بخواهيد تا درخواست شما را با زدن دکمه " نياز به بازبينی " برای ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.
آيا درخواست کارنامه سلامت جسم پس از تکميل به دانشگاه فرستاده می شود؟
بله-پس از تکميل کارنامه سلامت جسم درخواست جهت بررسی به دانشگاه فرستاده می شود. 
پس از ثبت درخواست برای پيگيری درخواست خود چگونه بايد اقدام نمايم؟
پس از ورود به سامانه > از منوی کارتابل > وضعيت درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
چگونه درخواست فرصت مطالعاتی خود را ثبت نمایم؟
ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکمیل نمایید. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، برای ثبت درخواست فرصت مطالعاتی خود اقدام نمایید. دقت نمایید برای فعال شدن درخواست فرصت مطالعاتی حتما بایستی در قسمت پروفایل یک مقطع دکتری با وضعیت شاغل به تحصیل ثبت کرده باشید.
قصد ویرایش اطلاعات خود را دارم اما امکان پذیر نمی باشد.
با دانشگاه تماس بگیرید تا گزینه نیاز به بازبینی را برای شما فعال نمایند. در آن صورت امکان ویرایش برای شما فراهم خواهد شد. پس از آن روی کد پیگیری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود کلیک نمایید.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهید و در انتها گزینه بروزرسانی (ثبت) را کلیک نمایید. درخواست جدیدی ثبت نکنید.( دقت نمایید گزینه هایی مثل رشته، گرایش ، تاریخ و .. امکان ویرایش پس از ثبت درخواست ندارند. بنابراین در چنین مواردی دانشگاه باید درخواست را عدم تایید نماید تا درخواست جدیدی ثبت نمایید). 
چگونه می توانم وضعیت درخواست خود را بررسی نمایم؟
شما می توانید برای بررسی وضعیت درخواست خود، به قسمت کارتابل خود مراجعه کرده و در جلوی آن وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایید.
مدت زیادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
ابتدا از قسمت کارتابل وضعیت درخواست خود را بررسی نمایید. بعد از آن با توجه به اینکه درخواست شما در دانشگاه و یا سازمان دانشجویان قرار دارد، از دانشگاه و یا اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان پیگیری نمایید.
ثبت نام خود را کامل کرده ام اما امکان ثبت درخواست فرصت مطالعاتی را ندارم.
حتما شرط ثبت درخواست فرصت تحقیقاتی را رعایت نکرده اید. حتما بایستی در مرحله سوم ثبت نام (ویرایش پروفایل) یک مقطع دکتری با وضعیت شاغل به تحصیل ثبت کرده باشید.
زمان ثبت درخواست ميهمانی-انتقال چه موقع است؟
درخواست ميهمانی- انتقال هر ساله از اول ارديبهشت ماه آغاز و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد.
چگونه درخواست ميهمانی- انتقال خود را ثبت کنم؟
ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل دانشجويان داخل برای ثبت درخواست ميهمانی- انتقال اقدام نماييد. دقت نماييد که حتما در مرحله سوم در قسمت ويرايش پروفايل يک مقطع تحصيلی کارشناسی يا دکتری حرفه ای با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
پروفايل خود را تکميل کرده ام اما امکان ثبت درخواست ندارم؟
دقت نماييد که حتما در مرحله سوم در قسمت ويرايش پروفايل يک مقطع تحصيلی کارشناسی يا دکتری حرفه ای با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
ضمنا نقل و انتقال دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمی شود. به زمان ميهمانی- انتقال نيز توجه نماييد.
من نتوانستم در زمان تعيين شده برای ميهمانی- انتقال ثبت نام نمايم.
در حال حاضر مهلت ميهمانی انتقال به اتمام رسيده است. اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد.لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلی يك مقطع دانشگاهی با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.
چگونه از وضعيت درخواست خود مطلع شوم؟
می توانيد در قسمت کارتابل، در جلوی کد پيگيری وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.
 
چگونه درخواست معافيت تحصيلی خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست معافيت خود را ثبت نماييد. دقت نماييد که برای ثبت درخواست معافيت دو شرط را در قسمت ويرايش پروفايل رعايت کرده باشيد:
1- در ويرايش پروفايل، وضعيت نظام و ظيفه خود را مشمول وارد نکرده باشيد.
2- در ويرايش پروفايل، حتما يک مقطع تحصيلی خارج از ايران با وضعيت شاغل به تحصيل يا دارای پذيرش ثبت کرده باشيد.
درخواست خود را ثبت کرده ام. قصد دارم يک فايل جديد به مدارک خود اضافه نمايم اما امکان ويرايش وجود ندارد.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد تا گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايند. در آن صورت امکان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد. پس از ويرايش مجددا درخواست را بروزرسانی نماييد تا به جريان بيفتد.
بنده قصد ثبت درخواست معافيت تحصيلی جديد دارم اما با خطای درخواست در جريان مواجه می شوم.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد تا درخواست قبلی شما را عدم تاييد کرده و يا خاتمه دهند، در آن صورت امکان ثبت درخواست جديد برايتان فراهم خواهد شد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
اگر مقطع ارشد و يا دکتری می باشيد ابتدا از سامانه سخا پيگيری نماييد. در صورتی که مقطع کارشناسی می باشيد بعد از گذشت 48 ساعت از ثبت درخواست؛ به اداره اعزام سازمان امور دانشجويان مراجعه نماييد.
می خواهم مقطع (تاريخ) خود را ويرايش نمايم اما امکان پذير نيست.
ابتدا کارشناس اداره اعزام در سازمان امور دانشجويان بايستی گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايد. سپس از قسمت ويرايش پروفايل، اصلاح مربوطه را انجام دهيد. پس از آن از قسمت کارتابل، روی کد پيگيری درخواست خود کليک کرده و در انتهای صفحه گزينه بروزرسانی را انتخاب نماييد تا درخواست شما مجددا به جريان بيفتد.
چگونه درخواست تغييرات نظام وظيفه خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست تغييرات نظام وظيفه خود را ثبت نماييد. دقت نماييد که برای ثبت درخواست تغييرات نظام وظيفه دو شرط را در قسمت ويرايش پروفايل رعايت کرده باشيد:
  1- در ويرايش پروفايل، وضعيت نظام و ظيفه خود را تحصيلی وارد کرده باشيد.
  2- در ويرايش پروفايل، حتما يک مقطع تحصيلی خارج از ايران با وضعيت شاغل به تحصيل يا دارای پذيرش ثبت کرده باشيد.
تغييرات نظام وظيفه شامل چه خدماتی می باشد؟
شامل تغيير مقطع، تغيير کشور، تغيير دانشگاه، تغيير رشته؛ تغيير يا تعويق تاريخ شروع به تحصيل؛ انصراف و تمديد معافيت تحصيلی می باشد.
درخواست خود را ثبت کرده ام. قصد دارم يک فايل جديد به مدارک خود اضافه نمايم اما امکان ويرايش وجود ندارد.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد تا گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايند. در آن صورت امکان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد. پس از ويرایش مجددا درخواست را بروزرسانی نماييد تا به جريان بيفتد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
از اداره اعزام سازمان امور دانشجويان پيگيری نماييد.
می خواهم مقطع (تاريخ) خود را ويرايش نمايم اما امکان پذير نيست.
ابتدا کارشناس اداره اعزام در سازمان امور دانشجويان بايستی گزينه بازبينی را برای درخواست شما فعال نمايد. سپس از قسمت ويرايش پروفايل، اصلاح مربوطه را انجام دهيد. پس از آن از قسمت کارتابل، روی کد پيگيری درخواست خود کليک کرده و در انتهای صفحه گزينه بروزرسانی را انتخاب نماييد تا درخواست شما مجددا به جريان بيفتد.
چگونه درخواست صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه خود را ثبت نماييد.
نامه صادره به اداره گذرنامه چقدر اعتبار دارد؟
نامه ای که به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه صادر می شود ، از زمان صدور به مدت 2 ماه اعتبار دارد که دانشجو می تواند با آن پاسپورت بگيرد. اگر ويزای دانشجو در اين 2 ماه صادر شد با آن می تواند يک بار از کشور خارج شود .در غير اين صورت منتظر صدور ويزا می ماند.
چگونه می توانم از وضعيت درخواست خودم مطلع شوم؟
به قسمت کارتابل مراجعه کرده و در جلوی کد پيگيری درخواست خود، وضعيت آن را مشاهده نماييد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد.
چگونه درخواست ارز دانشجويی خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل بورس و اعزام دانشجويان، درخواست ارز دانشجويی خود را ثبت نماييد. دقت نماييد جهت فعال شدن منوی درخواست ارز دانشجويی در قسمت خدمات حتما در قسمت ويرايش پروفايل در مرحله سوم، حتما يک مقطع خارج از کشور با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد. ( مقطع دکتری و کارشناسی ارشد)
مدت زيادی است درخواست ارز خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
با اداره اعزام سازمان امور دانشجويان تماس بگيريد.
در فرم درخواست ارز دانشجوی، آخرين سوال که بايد تاريخ نوبت دريافت ارز را مشخص کنيم، هيچ گزينه ای باز نمی شود که وارد بخش بعد يعنی پرداخت هزينه شوم.
در حال حاضر نوبت جديدی برای دريافت ارز تعيين نشده است. منتظر اعلام نوبت جديد باشيد.
با توجه به اينکه ارز دانشجويی از سمت شما کنسل شده است و بنده هيچ خدمتی دريافت نکرده ام درخواست عودت هزينه پرداخت شده را دارم.
به استحضار می رساند مبلغ پرداخت شده جهت بررسی درخواست قابل عودت نيست که در اطلاعيه مربوط به ارز نيز ذکر شده است.
درخواست ارز بنده تاييد شده است. در حال حاضر امکان دريافت ارز از صرافی مورد نظر را ندارم آيا امکان دارد که آدرس صرافی خود را تغيير دهم؟
در صورت وجود هرگونه مشکل از جمله امکان تغيير صرافی، والدين يا وکيل در ايران از طريق بازار متشکل ارزی موضوع را پيگيری نمايند.
چگونه درخواست انتقال از خارج به داخل خود را ثبت نمايم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات، قسمت اداره کل دانشجويان داخل برای ثبت درخواست انتقال از خارج به داخل اقدام نماييد. دقت نماييد پيش شرط فعال شدن اين خدمت اين است که حتما در قسمت ويرايش پروفايل، يک مقطع تحصيلی خارجی با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
چگونه از وضعيت درخواست خود آگاه شوم؟
می توانيد در کارتابل خود جلوی کد پيگيری وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.
درخواست خود را مدتی زيادی است ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است.
از اداره دانشجويان داخل، سازمان امور دانشجويان پيگيری نماييد.
چرا امکان ثبت درخواست ندارم؟
دقت نماييد پيش شرط فعال شدن اين خدمت اين است که حتما در قسمت ويرايش پروفايل، يک مقطع تحصيلی خارجی با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
درخواست خود را کامل کرده اما در هنگام پرداخت خطا می دهد.
اين خطا مربوط به درگاه بانک است. با کارت ديگر و يا در ساعات ديگری امتحان نماييد. (حد الامکان پرداخت را در داخل کشور انجام دهيد.)
چگونه درخواست فرصت تحقيقاتی خود را ثبت نمايم؟
ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل بورس و اعزام دانشجويان، برای ثبت درخواست فرصت تحقيقاتی خود اقدام نماييد. دقت نماييد برای فعال شدن درخواست فرصت تحقيقاتی حتما بايستی در قسمت پروفايل يک مقطع دکتری با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
قصد ويرايش اطلاعات خود را دارم اما امکان پذير می باشد.
با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبينی را برای شما فعال نمايند. در آن صورت امكان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد. پس از آن روی كد پيگيری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرسانی (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدی ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايی مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردی دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدی ثبت نماييد).
چگونه می توانم وضعيت درخواست خود را بررسي نمايم؟
شما می توانيد برای بررسی وضعيت درخواست خود، به قسمت کارتابل خود مراجعه کرده و در جلوی آن وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.
مدت زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما پاسخی داده نشده است
ابتدا از قسمت کارتابل وضعيت درخواست خود را بررسی نماييد. بعد از آن با توجه به اينکه درخواست شما در دانشگاه و يا سازمان دانشجويان قرار دارد، از دانشگاه و يا اداره کل بورس سازمان امور دانشجويان پيگيری نماييد.
ثبت نام خود را کامل کرده ام اما امکان ثبت درخواست فرصت تحقيقاتی را ندارم.
حتما شرط ثبت درخواست فرصت تحقيقاتی را رعايت نکرده ايد. حتما بايستی در مرحله سوم ثبت نام ( ويرايش پروفايل) يک مقطع دکتری با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.
دانشجويان چه دانشگاههايی می توانند از طريق سامانه سجاد گواهی اشتغال به تحصيل دريافت کنند؟
دانشجويان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، غير انتفاعی، پيام نور، علمی کاربردی و فنی حرفه ای امکان دريافت گواهی اشتغال به تحصيل از طريق اين سامانه را دارند. دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دانشگاههای خارجی از طريق فرايند "صدور گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان خارج" ذيل خدمات اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج ، امکان دريافت اين گواهی را دارند. دقت فرمائيد که گواهی اشتغال به تحصيل دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در اين سامانه صادر نمی شود.
زمانی که درخواست گواهی اشتغال به تحصيل ثبت می کنم، با اين پيام مواجه می شوم که شما در دو دانشگاه شاغل به تحصيل هستيد. امکان صدور گواهی وجود ندارد. برای رفع اين مشکل چه راهکاری وجود دارد؟
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در فرم ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصيل، نام رشته تحصيلی نمايش داده نمی شود و امکان وارد کردن آن نيز وجود ندارد.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
در سامانه پرداخت انجام شده ولی فايل گواهی دريافت نشده است.
در صورتی که در فرم ثبت درخواست، نام سازمان مخاطب را از ليست سازمانهای موجود در سامانه انتخاب کرديد، گواهی شما بلافاصله پس از پرداخت صادر شده و در کارتابل قابل مشاهده و دريافت است. اگر نام سازمان مخاطب شما در ليست موجود نيست، بايد گزينه ساير را انتخاب و نام سازمان مخاطب را وارد کنيد. در اين حالت، درخواست شما بايد توسط کارشناس بررسی شود که حداکثر در دو روز کاری انجام می شود. پس از تاييد کارشناس، گواهی صادر شده و در کارتابل قابل دريافت خواهد بود.
برای دريافت تاييديه گواهی اشتغال به تحصيل جهت ترجمه چه اقدامی انجام دهم؟
برای دريافت اين تاييديه، دو مسير امکانپذير است.
مسير اول- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب (جهت ترجمه) از سامانه سجاد.
مسير دوم- دريافت گواهی اشتغال به تحصيل بدون مخاطب از دانشگاه و بارگذاری در سامانه سجاد- درخواست تاييد مدارک جهت ترجمه رسمی. در اين روال کارشناس دانشگاه و سازمان بايد گواهی را در سامانه تاييد کند تا کد صحت صادر شود.
با اينکه دانشجوی دانشگاه دولتی وزارت علوم/ غير انتفاعی/ پيام نور/ علمی کاربردی/ فنی حرفه ای هستم، با پيام بر اساس اطلاعات دريافتی از دانشگاه شما شاغل به تحصيل نيستيد. جهت پيگيری به دانشگاه مراجعه نماييد مواجه می شوم.
گواهی اشتغال به تحصيل، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه های آموزشی دانشگاهها صادر می شود. شما می توانيد سوابق تحصيلی خود را در سامانه استعلام مدرک تحصيلی وزارت علوم به آدرس http://estelam.msrt.ir  مشاهده نماييد و در صورت وجود هرگونه مغايرت، مشکل را با دانشگاه مربوطه مطرح و رفع نماييد.
چرا زمان بررسی درخواست طولانی شده است؟ چرا درخواست من چند ماه است که در حال بررسی است؟
درخواست شما ابتدا توسط کارشناس کشور مربوطه بررسی شده و سپس به داوران کميسيون جهت بررسی ارسال می گردد. مدت زمان بررسی توسط داروان متغيير می باشد لذا ممکن است مدت زمان بررسی درخواست ها متفاوت باشد. جهت پيگيری وضعيت درخواست خود می توانيد از طريق پروفايل خود در ستون وضعيت درخواست ، وضعيت درخواست خود را مشاهده فرماييد.
کد تاييد ميخک را چگونه از سامانه ميخک دريافت کنم؟ مدارکم را چگونه در سايت ايرانداک بارگذاری نمايم؟
جهت راهنمايی در خصوص دريافت کد ميخک و يا بارگذاری در سامانه ايرانداک وارد سايت اداره دانش آموختگان سازمان امور دانشجويان شده (آدرس سايت : Grad.saorg.ir) وارد قسمت تماس با ما شده و با کارشناسان مربوط به کشور خود از طريق آدرس ايميل مکاتبه فرماييد.
با وجود اينکه مقاطع تحصيلی ليسانس، فوق ليسانس ، دکتری را در پروفايلم وارد کردم اما فقط برای مقطع دکتری امکان ثبت درخواست ارزشيابی دارم؟
ارزشيابی مدرک تحصيلی خارجی فقط برای مدارکی است که از طريق دانشگاه های خارج از کشور دريافت نموده ايد و برای تاييد مدراک داخل بايد از طريق سامانه سجاد(portal.saorg.ir) ثبت نام نموده و از منوی خدمات ، اداره کل دانشجويان داخل، گزينه تاييد مدرک جهت ترجمه را انتخاب نماييد.
در زمان ثبت نام اطلاعات و مدارکم را بارگذاری نمودم ولی در انتهای درخواست پرداختم موفق نبوده است آيا بايد مجدد اطلاعات را وارد نمايم؟
تا زمانی که تمام مراحل ثبت درخواست بصورت کامل انجام نشود ، درخواست و اطلاعات شما ثبت نخواهد شد. زمانی که مبلغ پرداخت شده و پرداخت موفق باشد درخواست و اطلاعات شما ثبت شده و می توانيد در کارتابل خود کد پيگيری را مشاهده فرماييد.
در منوی خدمات، اداره کل دانش آموختگان ، گزينه ارزشيابی مدرک تحصيلی خارجی وجود ندارد؟
درخواست ارزشيابی مدرک تحصيلی خارجی فقط برای فارغ التحصيلان دانشگاههای خارج از کشور می باشد. در صورتيکه در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلی ، مقطع تحصيلی خارج از کشور با وضعيت فارغ التحصيل را وارد نماييد گزينه ارزشيابی مدرک تحصيلی نيز نمايش داده می شود.
من مدرک تحصيلی خارجی خود را سال های گذشته ارزشيابی نموده ام ولی در آن زمان کد صحت روی ارزشنامه بنده ثبت نشده است آيا بايد مجدد ارزشيابی مدرکم را انجام دهم؟
در صورتيکه قبلاً مدرک تحصيلی خارجی شما توسط اداره دانش آموختگان سازمان امور دانشجويان ارزشيابی شده است ديگر نياز به ارزشيابی مجدد نيست و می توانيد از طريق ثبت نام در سامانه سجاد(portal.saorg.ir) ، منوی خدمات، اداره دانش آموختگان، گزينه دريافت کد صحت ارزشنامه های قديمی را انتخاب نماييد و فقط درخواست کد صحت ثبت نماييد. پس از بررسی کارشناسان سازمان و تاييد آنها می توانيد کد صحت مدرک مربوطه را از پروفايل خود دريافت نماييد.
چگونه می توان درخواست شکايت و اعتراض خود را ثبت نمايم؟
در صفحه نخست سامانه > از منوی خدمات > زير منوی بازرسی و شکايات > اقدام به ثبت شکايت خود نمائيد.
آيا پس از ثبت شکايت، سامانه برای من کد پيگيری ارسال می کند؟
بله پس از ثبت شکايت يک کد پيگيری به موبايل و ايميل شما فرستاده ميشود.
آيا می توان از طريق سامانه روند رسيدگی به شکايت را مشاهده و پيگيری نمود؟
بله در صفحه نخست سامانه > از طريق منوی خدمات > سپس زير منوی بازرسی و شکايات > و در آخر منوی پيگيری شکايت را کليک نمائيد و با وارد نمودن کد پيگيری درخواست وضعيت درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.
پس از ثبت شکايت درخواست من به کجا ارسال می شود؟
درخواست شما به صورت سيستمی به دفتر نظارت و ارزيابی سازمان ارسال می شود.
آيا می توان برای شکايت از رفتار کارکنان و عدم تکريم ارباب رجوع از اين طريق اقدام کرد؟
بله  می توانيد درخواست خود را با ذکر توضيحات لازم ثبت نمائيد.
چگونه در آزمون زبان ثبت نام کنم؟
جهت ثبت نام آزمون زبان MSRT ابتدا وارد سامانه شده ، سپس  منوی آزمون زبان در بالای صفحه  را انتخاب نموده و در قسمت مشخصات فردی اطلاعات خود را ثبت نماييد.پس از تاييد اطلاعات در سازمان امکان ثبت نام در آزمون زبان در تاريخ ازپيش تعيين شده امکان پذير خواهد بود.لازم به ذکر است قبل از رسيدن به تاريخ آزمون نسبت به تکميل اطلاعات خود اقدام نمائيد. لذا بدون تاييد اطلاعات فردی ثبت نام در آزمون امکان پذير نخواهد بود.مدت زمان بررسی و تاييد اطلاعات در سازمان 7روزکاری می باشد.
با وجود ويرايش مشخصات فردی، همچنان در سامانه وضعيت بررسی مشخصات فردی بنده، در حال بررسی نوشته است.
وارد پروفايلتان در قسمت آزمون زبان شده و با کليک در آيکون مشخصات فردی اگر داخل پرانتز کلمه تائيد ثبت شده باشد پروفايل شما فعال است ، در غير اينصورت مدارک ارسال شده ناقص می باشد تصاوير و مشخصات را مجددا" بررسی ،  در صورت کامل نبودن  نواقص را کامل و مجددا" ارسال نمائيد بعد از تائيد کاربری شما فعال می شود.
رزرو انجام داده ام؛ اما پرداخت انجام نميشود.
احتمال مختل بودن سيستم بانکی می باشد. مهلت پرداخت بعد از رزرو تا 24 ساعت می باشد.
کارت ورود به جلسه ام عکس ندارد.
اگر کارت شما بدون عکس می باشد در سامانه، وارد منوی آزمون زبان شويد، تصاوير را مجددا بارگزاری و ارسال نمائيد. حتما از منوی آزمون زبان تصاوير را ارسال نمائيد.
نسبت به نتيجه و کارنامه صادر شده برای آزمون زبان اعتراض داشتم و خواهان رسيدگی به نتيجه و بازبينی پاسخنامه هستم.
جهت اطلاع  پاسخنامه آزمون شما دوبار بوسيله دو دستگاه علامت خوان مجزا بصورت دقيق تصحيح شده ونتيجه اعلام شده در پروفايل شما درست و نياز به بازبينی مجدد ندارد .ضمنا" تعيين حد نصاب نمرات بر عهده دانشگاه محل تحصيل شما بوده و اين مرکز هيچگونه ارفاقی در نتايج اعلام شده انجام نمی دهد.
در سامانه استعلام (estelam.msrt.ir) اطلاعات مقاطع تحصيلی نمايش داده نمی شود و يا اشتباه نمايش داده می شود.

لطفاً به آدرس  https://portal.saorg.ir/educational-records وارد شويد و در صورتيکه در سامانه سجاد از گذشته پروفايل داريد گزبنه ورود را بزنيد و وارد شده و درخواست خود را ارسال فرماييد ودر صورتيکه در سامانه سجاد پروفايل نداريد گزينه ثبت نام را بزنيد و با تکميل اطلاعات درخواست شما ثبت خواهد شد.  بعد از تاييد درخواست توسط دانشگاه اطلاعات شما در سامانه استعلام وزارت علوم اصلاح خواهد شد.

مي خواهم دانشگاه مقصد خود را تغيير دهم.

در زمانبندی ثبت نام؛ لطفا درخواست قبلی خود را لغو نماييد سپس درخواست جديدی ثبت نماييد.

در زمان ثبت درخواست اقدام به ثبت نام نکرده ام و حالا زمان به اتمام رسيده است.

اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد. لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلی يك مقطع دانشگاهی با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.

همه شرايط را رعايت کرده و پروفايل خود را تکميل کرده ام اما امکان ثبت درخواست ندارم.

لطفا به زمانبندی ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد توجه نماييد.

چگونه درخواست ميهمانی- انتقال شاهد خود را ثبت نمايم؟

اگر دانشجوی شاهد می باشيد ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد (در مرحله دوم حتما وضعيت شاهد و ايثارگری خود را مشخص نماييد.فرزند شهيد، فرزند جانباز بالای 25 درصد و فرزند آزاده) سپس؛ از منوی خدمات قسمت اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر برای انتقال- ميهمانی اقدام نماييد. توجه نماييد كه در قسمت ويرايش پروفايل؛ در مرحله مشخصات مقاطع تحصيلی ؛ حتما مقطع دانشگاهی خود را اضافه كرده و وضعيت تحصيلتان نيز بايد  ورودی جديد يا شاغل به تحصيل انتخاب شود. امكان انتقال- ميهمانی تنها برای دانشجويان مقطع كاردانی، كارشناسی و دكتری حرفه ای رشته دامپزشكی وجود دارد. دقت نماييد رشته شما جز رشته های وزارت بهداشت نباشد و همچنين دانشجوی دانشگاه آزاد نباشيد.

زمان ثبت درخواست ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد چه موقع است؟

معمولا هر ساله بعد از پايان زمان ميهمانی- انتقال عادی، که در ارديبهشت ماه می باشد، زمان ميهمانی- انتقال دانشجويان شاهد آغاز ميشود. زمان آن متعاقبا در سامانه اعلام ميشود.

چگونه از وضعيت درخواست خود مطلع شوم؟

ميتوانيد در قسمت کارتابل، در جلوی کد پيگيری وضعيت درخواست خود را مشاهده نماييد.

من نتوانستم در زمان تعيين شده برای ميهمانی- انتقال ثبت نام نمايم.
در حال حاضر مهلت ميهمانی انتقال به اتمام رسيده است. اگر شرايط خاص داريد بايد درخواست كميسيون ثبت نماييد.لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات ، قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای كميسيون موارد خاص اقدام نماييد. دقت نماييد در ويرايش پروفايل، قسمت مقاطع تحصيلي يك مقطع دانشگاهي با وضعيت غير از دانش آموخته داشته باشيد. دانشجوی وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد. دانشجويان پيام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگيان نيز فعلا از طريق خود دانشگاه بايد برای کميسيون اقدام نمايند.
چگونه درخواست ميهمانی- انتقال خود را ثبت کنم؟

ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تکميل نماييد. سپس از منوی خدمات؛ قسمت اداره کل دانشجويان داخل برای ثبت درخواست ميهمانی- انتقال اقدام نماييد. دقت نماييد که حتما در مرحله سوم در قسمت ويرايش پروفايل يک مقطع تحصيلی کارشناسی يا دکتری حرفه ای با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت کرده باشيد.

زمان ثبت درخواست ميهماني-انتقال چه موقع است؟

درخواست ميهماني- انتقال هر ساله از اول ارديبهشت ماه آغاز و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد.

چگونه پرداخت خود را انجام دهم؟

پس از تاييد و تعيين مبلغ در سامانه از سمت کارشناس دانشگاه، روی کد پيگيری درخواست خود در کارتابل کليک نماييد؛ در انتهای صفحه باز شده، روی پرداخت کليک کرده و به درگاه بانکی وصل شويد.

من درخواست خود را ثبت کرده ام اما گزينه پرداخت برايم فعال نشد؟

پس از ثبت درخواست، درخواست شما ابتدا بايستی توسط دانشگاه بررسی و تاييد شود تا گزينه پرداخت برايتان فعال شده و بتوانيد به صورت آنلاين پرداخت خود را انجام دهيد.

درخواست خود را ثبت کرده ام. درخواستم نياز به ويرايش دارد اما ويرايش اعمال نمی شود؟
با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبينی را برای شما فعال نمايند. در آن صورت امكان ويرايش برای شما فراهم خواهد شد.  پس از آن روی كد پيگيری آبی رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روی همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرسانی (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدی ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايی مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردی دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدی ثبت نماييد).
چرا گزينه لغو تعهد در قسمت خدمات برای من فعال نيست؟
به قسمت ويرايش پروفايل رفته و در مرحله سوم مقاطع تحصيلی خود را اصلاح، حذف و يا اضافه نماييد و تا مرحله آخر پيش برويد تا ثبت شود. دقت نماييد لغو تعهد دانشجويان وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمي گيرد. همچنين دانشجويان دوره شبانه، غير انتفاعی، مجازی و آزاد نياز به لغو تعهد ندارند. وضعيت تحصيلی خود را نيز چك كنيد( در پروفايلتان) كه بايد فارغ التحصيل، انصرافی و يا اخراجی باشيد.
چگونه لغو تعهد انجام دهم؟ (آزاد سازی مدرک)
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوی خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای لغو تعهد اقدام نماييد. دقت نماييد لغو تعهد دانشجويان وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نمی گيرد. همچنين دانشجويان دوره شبانه، غير انتفاعی، مجازی و آزاد نياز به لغو تعهد ندارند. وضعيت تحصيلی خود را نيز چك كنيد( در پروفايلتان) كه بايد دانش آموخته، انصرافی و يا اخراجی باشيد.
من بعضی از اطلاعات درخواست خود را اشتباه وارد کرده ام ، آيا می توانم درخواست خود را ويرايش نمايم؟

بله - برای ويرايش درخواست بايد با اداره موسسات اعزام دانشجو تماس بگيريد تا درخواست شما را برای ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.

پس از ثبت درخواست و کد پيگيری درخواست به کدام اداره ارسال می شود؟

به اداره موسسات اعزام دانشجو ارسال می شود.

چرا منوی درخواست مجوز موسسات وجود ندارد؟

توجه نماييد اگر حتی يكی از شرايط اعلام شده را نداشته باشيد( مانند تاهل و يا كارت پايان خدمت ) منوی درخواست برای شما نمايش داده نخواهد شد.

شرايط ثبت درخواست مجوز موسسات اعزام چيست؟

متقاضی حتما بايد متاهل باشد، در زمان ثبت درخواست حداقل 30 سال تمام باشد وحداقل دارای مدرک کارشناسی يا بالاتر  باشد.

درخواست ثبت شده را چگونه می توانم پيگيری نمايم؟

ابتدا وارد سامانه شويد > سپس از منوی کارتابل >  وضعيت رسيدگی به درخواست خود را مشاهده و پيگيری نمائيد.

چرا امکان ثبت درخواست برای من نيست و سامانه پيام خطا می دهد؟

بايد از درگاه ملی مجوز ها به آدرس g4b.ir  اقدام نماييد و پس از ثبت اطلاعات در آن سامانه به سامانه سجاد ارجاع داده مي شويد و در نهايت درخواست خود را در سامانه سجاد ثبت نماييد و كد پيگيری دريافت نمائيد.

با آن که اطلاعات مقاطع تحصيلي خود را کامل وارد کرده ام اما در قسمت خدمات خطا مي دهد و اجازه ثبت درخواست نمي دهد؟

اولا توجه داشته باشيد که تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت از طريق اين سامانه انجام نميگيرد.

دوما اطلاعات در قسمت ويرايش پروفايل با اطلاعات در قسمت ثبت درخواست کاملا بايد يکسان باشند. ( تمام گزينه های مقطع مورد نظر). مثلا اگر شما در قسمت ويرايش پروفايل در مرحله سوم وضعيت مقطع کارشناسی خود را شاغل به تحصيل انتخاب کرده ايد در هنگام ثبت درخواست نمی توانيد وضعيت را فارغ التحصيل انتخاب کنيد.

مدت زمان زيادی است درخواست خود را ثبت کرده ام اما تاييد نشده است. چقدر زمان می برد؟
زمان 7 روز کاری بعد از تاييد مراحل دانشگاهی و  از شروع بررسی سازمان  امور دانشجويان در نظر بگيريد. ( دقت نماييد تاييد ابتدا در مراحل دانشگاهی انجام می شود و سپس به سازمان دانشجويان ارجاع داده می شود. تاييد در مراحل دانشگاهی را خودتان پيگيری نماييد و زمان تاييد دانشگاه را به زمان فوق اضافه نماييد.)
دانشگاه از من خواسته تاريخ تحصيلي ( رشته؛ گرايش ، وضعيت تحصيلي و ...) خود را ويرايش کنم. در قسمت ويرايش پروفايل انجام داده ام اما بر روي درخواستم انجام نمي شود؟

در زمان ثبت درخواست اطلاعات از پروفايل فراخواني و ثبت مي شوند ، بنابراين بعد از ثبت درخواست تغييرات پروفايل از قبيل ( رشته، گرايش، تاريخ و ...) بر روي درخواست ثبت شده اعمال نخواهد شد. اگر پس از ثبت درخواست در پروفايل تغييري ايجاد کرده ايد، پروفايل را به حالت اوليه برگردانيد ( زمان ثبت درخواست) سپس درخواست را بروزرساني کرده تا به دانشگاه منتقل شود. پس از آن دانشگاه گزينه عدم تاييد را انتخاب کند تا درخواست شما لغو شود. سپس پروفايل خود را اصلاح کرده و درخواست جديدي ثبت نماييد. ( اگر براي همان مقطع و همان مدارک درخواست ثبت شود هزينه کسر نخواهد شد).

چرا در منوی خدمات مقاطع تحصيلی من را نمايش نمی دهد؟

به منوی ويرايش پروفايل رفته و در مرحله سوم مقاطع تحصيلی خود را اصلاح، حذف و يا اضافه نماييد وتا مرحله آخر پيش برويد تا ثبت شود. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمی شود.

قصد دارم مدارک خود را تاييد و ترجمه نمايم. چگونه اقدام کنم؟
لطفا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد. سپس از منوي خدمات قسمت اداره كل دانشجويان داخل برای تاييد مدارك جهت ترجمه رسمي اقدام نماييد. دقت نماييد كه حتما مقاطع مورد نظر خود را در قسمت تكميل (ويرايش) پروفايل، در مرحله سوم وارد نماييد. تاييد مدارک دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نيز از طريق اين سامانه انجام نمي شود.
آيا علاوه بر دانشجويان وزارت علوم ، دانشجويان علوم پزشكی و وزارت بهداشت نيز ميتوانند براي شركت در جشنواره در اين سامانه ثبت نام نمايند؟

خيرنمی توانند. فقط دانشجويان زير نظر وزارت علوم می توانند از طريق اين سامانه در جشنواره شركت نمايند.

آيا دانشجويان دانشگاه آزاد هم ميتوانند دراين سامانه براي جشنواره دانشجوي نمونه ثبت درخواست نمايند؟

بله  مي توانند.

در هنگام ثبت نام در مرحله ثبت مقاطع تحصيلی متاسفانه در ميان رشته هاي تحصيلي ، رشته يا گرايش من وجود ندارد.راهکار موردنظر چيست؟

ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست اعلامي سازمان سنجش است.در انتخاب نوع دانشگاه و رشته دقت نمائيد.مثلا اگر فني حرفه ايي هستيد نوع دانشگاه و رشته را فقط از فني حرفه ايي انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود.اگر مدرك پيش دانشگاهي داريد كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته را انتخاب كنيد.

براي ثبت درخواست دانشجوي نمونه سامانه اجازه ثبت نام به من نمي دهد و پيام خطاي تکراري بودن کد ملي و شماره تماس را مي دهد.

شما پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد و نياز به ثبت نام دوباره نيست اگر گذرواژه را فراموش کرده ايد، از منوي ورود > گزينه "رمزتان را گم كرده ايد" را انتخاب نماييد و گذرواژه خود را بازيابي نمائيد.اگر باز هم موفق نشديد اسكن كارت ملي خود را بفرستيد تا بررسي شود.

بنده دانشجو مي باشم و تمام شرايط را هم دارا مي باشم ولي سامانه اجازه ثبت درخواست را به من نمي دهد.

ابتدا بايد از منوي ويرايش (تكميل) پروفايل ، اطلاعات شخصي و مقاطع تحصيلي خود را طبق راهنما وارد نماييد و يا ويرايش كنيد> سپس طبق آيين نامه اگر داراي شرايط هستيد اقدام به ثبت درخواست خود نماييد.

با وجود اينکه از منوي ويرايش پروفايل،اطلاعات مقاطع تحصيلي قبلي خود را وارد کرده ام ولي هنگام ثبت درخواست اطلاعات پيشين من بازيابي نمي شود.

اگر مقطع شما براي شركت در جشنواره كارشناسي مي باشد نياز به بازيابي اطلاعات پيشين نداريد.اگر هم مقاطع بالاتر مي باشيد در صورت بازيابي نشدن اطلاعات اين بخش،ابتدا بايد اطلاعات مقطع جاري را ثبت نماييد.

آيا درخواست کارنامه سلامت جسم پس از تکميل به دانشگاه فرستاده ميشود؟

بله-پس از تکميل کارنامه سلامت جسم درخواست جهت بررسي به دانشگاه فرستاده مي شود .

پس از تکميل پرسشنامه کارنامه سلامت جسم چگونه ميتوانم پاسخ هاي داده شده خود را ويرايش نمايم؟

از دانشگاه بخواهيد تا درخواست شما را با زدن دکمه " نياز به بازبيني " براي ويرايش به کارتابل شما بازگردانند.

آيا تمامي دانشجويان چه شاغل به تحصيل و چه ورودي جديد نياز به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان دارند؟

بله _تمامي دانشجويان چه ورودي جديد و چه شاغل به تحصيل بايد کارنامه سلامت جسم و روان را تکميل نمايند.

چه زماني بايد اقدام به تکميل کارنامه سلامت جسم و روان نمائيم؟

در شروع سال تحصيلي جديد و يا شروع ترم تحصيلي جديد بايد اقدام نمائيد.

برای تکميل كارنامه سلامت جسم و روان را از كجا ميتوانم اقدام نمايم؟

ابتدا ثبت نام نمائيد>سپس وارد سامانه ميشويد >در بالاي صفحه کنار منوی خدمات

منوی كارنامه سلامت قابل مشاهده است.

من کد ملي خود را اشتباه وارد کرده ام آيا امکان ويرايش کد ملي وجود دارد؟

خير- در صورت ثبت اشتباه کد ملي امکان ويرايش کد ملي نيست و متقاضي بايد با کد ملي درست خود دوباره ثبت نام نمايد.

درهنگام ثبت نام سامانه پيام خطا ميدهد که با اين کد ملي قبلا ثبت نام انجام شده است و اجازه ثبت نام به من نميدهد.بايد چکار کنم؟

نيازي به ثبت نام دوباره نيست.از منوي ورود به سامانه >گزينه (رمز خود را گم کرده ام) > را انتخاب و با ورود شماره موبايل> رمز جديد انتخاب کنيد.

براي ويرايش مقاطع تحصيلي چگونه ميتوانم اقدام کنم؟

از منوي ويرايش پروفايل > بخش مقاطع تحصيلي > طبق فايل راهنما (مندرج در ميز خدمت) مقاطع تحصيلي  خود را از بالاترين مقطع گذرانده شده و يا شاغل به تحصيل تا پايين ترين مقطع تکميل نماييد. مقطع ديپلم اجباري نيست.

من ثبت نام خود را در سامانه سجاد انجام داده ام ولي كد پيگيري دريافت نكرده ام.

پس از ثبت نام اوليه >  بايد از منوي ورود با نام کاربري و گذرواژه وارد سامانه شويد > و از منوي خدمات درخواست خود را ثبت نمائيد > و سپس کد پيگيري دريافت نمائيد.

نام دانشگاه من و يا نام رشته و گرايش در ليست نيست ويا مطابقت ندارد.

ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش است.طبق راهنمايي زير اقدام نماييد اگر باز هم موفق نشديد عنوان دقيق دانشگاه و يا رشته و گرايش و مقطع خود را در بخش پشتيباني سامانه اعلام نماييد.(راهنمايي : در انتخاب رشته دقت نماييد و دقيقا طبق نوع دانشگاه خود رشته را انتخاب كنيد.مثلا اگر علمي کاربردي هستيد فقط از رشته هاي علمي کاربردي انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود. جزئيات ترتيب مقاطع تحصيلي در چارت راهنماي مقاطع تحصيلي که در بالاي صفحه ورود مقاطع تحصيلي است تشريح شده است.)

پيامك تاييد براي تلفن من ارسال نمي شود و يا پس از منقضي شدن زمان ارسال ميشود چگونه ميتوانم ثبت نام خود را تكميل نمايم؟

اگر موفق نشديد از گزينه تماس استفاده نمائيد.پيش از اينكه گزينه پيامك يا تماس را كليك نمائيد بايد كد امنيتي را وارد كنيد و سپس گزينه تماس را كليك كنيد.

من گذرواژه خود را فراموش كرده ام و تلفن همراه قبلي ام در دسترس نيست .چگونه مي توانم گذرواژه جديد بگيرم؟
اگر پيش از اين ثبت نام انجام داده ايد ، با هر شماره موبايلي كه بنام خود شما باشد امكان بازيابي گذرواژه وجود دارد.
چگونه ميتوانم اطلاعات پروفايل خود را ويرايش نمايم؟
براي ويرايش اطلاعات پروفايل ,مقاطع تحصيلي و يا ايميل ابتدا از منوي ويرايش (يا تكميل) پروفايل اقدام نماييد . اين گزينه پس از ورود به سامانه، در گوشه بالا سمت راست صفحه قرار دارد.
چگونه درخواست خود را ويرايش کنم ؟

اگر درخواست شما در مرحله بررسي دانشگاه مي باشد با دانشگاه تماس بگيريد تا گزينه نياز به بازبيني را براي شما فعال نمايند. در آنصورت امكان ويرايش براي شما فراهم خواهد شد.  پس از آن روي كد پيگيري آبي رنگ درخواست ثبت شده خود كليك نماييد.اصلاحات را روي همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزينه بروزرساني (ثبت) را كليك نماييد. درخواست جديدي ثبت نكنيد.( دقت نماييد گزينه هايي مثل رشته، گرايش ، تاريخ و .. امکان ويرايش پس از ثبت درخواست ندارند بنابراين در چنين مواردي دانشگاه بايد درخواست را عدم تاييد نمايد تا درخواست جديدي ثبت نماييد).

نام دانشگاه من و يا نام رشته و گرايش در ليست نيست ويا مطابقت ندارد.
ليست رشته و گرايش ها مطابق ليست دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش است.طبق راهنمايي زير اقدام نماييد اگر باز هم موفق نشديد عنوان دقيق دانشگاه و يا رشته و گرايش و مقطع خود را در بخش پشتيباني سامانه اعلام نماييد.(راهنمايي : در انتخاب رشته دقت نماييد و دقيقا طبق نوع دانشگاه خود رشته را انتخاب كنيد.مثلا اگر علمي کاربردي هستيد فقط از رشته هاي علمي کاربردي انتخاب نماييد.در انتخاب پيوسته و يا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود. جزئيات ترتيب مقاطع تحصيلي در چارت راهنماي مقاطع تحصيلي که در بالاي صفحه ورود مقاطع تحصيلي است تشريح شده است.)