اخبار و رویدادها
لیست اخبار
اطلاعيه
اطلاعيه
1395/08/02 : ورود به سامانه نشاء...
چهل و هشتمين گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور برگزار گرديد
چهل و هشتمين گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور برگزار گرديد
1395/07/17 : چهل و هشتمین گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور روز 12مهرماه سال جاری در سازمان اموردانشجویان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری و با حضور حدود 100 نفر از مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان اموردانشجویان در این گردهمایی ابتدا دكتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان به ایراد سخنرانی پرداختند و اعلام نمودند قرار است از اول آبان ماه سال جاری به صورت منطقه ای فعالیت نظارت و ارزیابی از عملکرد ادارات تربیت بدنی آغاز گر ......
اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگراداره کل امور دانش آموختگاناعزام با هزينه شخصياداره كل امور دانشجويان داخلدفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويانسامانه ثبت‌نام دانشجويان غيرايرانيآزموندانشجوي نمونهدفتر نظارت و ارزيابي