اخبار و رویدادها
لیست اخبار
معرفي تيم هاي برتر روز دوم مسابقات تنيس روي ميز المپياد دانشجويان دختر كشور در شيراز? ?
معرفي تيم هاي برتر روز دوم مسابقات تنيس روي ميز المپياد دانشجويان دختر كشور در شيراز? ?
1397/04/31 : روز دوم مسابقات تنيس روي ميز دختران دانشجوي كشور در شيراز به پايان رسيد.به گزارش روابط عمومي سازمان امور دانشجویان، تيم هاي برتر دومين روز مسابقات تنيس روي ميز چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در شيراز مشخص شدند.سرپرست مسابقات تنيس روي ميز دختران دانشجوي كشور گفت: در پايان روز دوم اين مسابقات، تيم هاي دانشگاه هاي تهران، ايلام، صنعتي امير كبير و گيلان به ترتيب در مقابل تيم هاي تبريز، محقق اردبيلي، خوارزمي تهران و سيستان و بلوچستان به برتري رسيدند.خانم وجيهه گياهي افزود: همچنين تيم ها ......
پايان روز دوم مسابقات بدمينتون المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز? ?
پايان روز دوم مسابقات بدمينتون المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز? ?
1397/04/31 : تيم هاي برتر دومين روز مسابقات بدمينتون دختران دانشجوي كشور در شيراز مشخص شدند.به گزارش روابط عمومي سازمان امور دانشجویان، در دومين روز از مسابقات بدمينتون المپياد دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز 8 بازي برگزار شد.سرپرست مسابقات بدمينتون دختران دانشجوي كشور گفت: در پايان روز دوم، تيم هاي تهران در مقابل گيلان، قم در مقابل مازندران، شيراز در مقابل الزهرا و صنعتي شاهرود در مقابل زنجان به برتري رسيدند.خانم فرح بانو قادري افزود: همچنين تيم هاي دانشگاه هاي اصفهان، كردستان، خليج فارس و سمنان به ترت ......
پايان روز دوم مسابقات واليبال دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز
پايان روز دوم مسابقات واليبال دانشجويان دختر كشور در دانشگاه شيراز
1397/04/31 : تيم هاي برتر روز دوم مسابقات واليبال دختران دانشجوي كشور مشخص شدند.به گزارش روابط عمومي سازمان امور دانشجویان، در روز دوم مسابقات واليبال چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان كشور در دانشگاه شيراز، دو بازي برگزار شد.سرپرست اين مسابقات گفت: تيم دانشگاه شهيد بهشتي با نتيجه دو بر صفر در مقابل تيم علمي كاربردي به برتري رسيد.خانم منيژه صادقي افزود: تيم فردوسي مشهد نيز با همين نتيجه از سد باهنر كرمان گذشت.سرپرست اين مسابقات گفت: مسابقات واليبال دختران، با حضو 17 تيم در 4 گروه به مدت 8 روز برگزار م ......