دکتر هاشم داداش پور

معاون وزير و رئیس سازمان امور دانشجویان

دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای

استرالیای جنوبی، آدلاید، استرالیا

رزومه فارسی
رزومه لاتین
 

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :