اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتصاب دکتر امامعلی پور، به عنوان عضو شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی- رفاهی دانشجویان کشور
روابط عمومی

انتصاب دکتر امامعلی پور، به عنوان عضو شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی- رفاهی دانشجویان کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، در این ارتباط حکمی از سوی دکتر مجتبی صدیقی، معاون وزیر و رئیس سازمان اموردانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد که در آن آمده است: نظر به اهمیت جایگاه شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی- رفاهی دانشجویان و ضرورت برنامه ریزی، نظارت و پاسخگویی به امور ارجاعی از سوی شوراهای نظارت در دانشگاه ها، بدینوسیله به موجب این ابلاغ و به استناد ماده 23 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور، جنابعالی برای مدت یکسال به عنوان عضو شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی- رفاهی دانشجویان منصوب می شوید.

خاطر نشان می شود: در این شورا دو نفر از معاونین دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور حضور دارند که معاون دانشجویی دانشگاه تبریز، دبیر شورای معاونین دانشجویی دانشگاه های  منطقه 3 کشور یکی از دو عضو این شورا است که طی دو دوره متوالی به عنوان عضو شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی- رفاهی دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده است.

یادآور می شود: دکتر حسین امامعلی پور عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و معاون دانشجوئی دانشگاه تبریز است، دبیر معاونین دانشجوئی دانشگاه های منطقه3 کشور، عضو دبیران معاونان دانشجوئی دانشگاه های برتر کشور، عضو حقیقی شورای مرکزی نظارت بر وضعیت شورای صنفی رفاهی دانشجویان کشور و ... از جمله دیگر سوابق اجرایی عضو هیات رئیسه دانشگاه تبریز است.

 

 

Print
252 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی)، پلاک 27

پست الکترونیک:

info@saorg.ir


کدپستی: 44734-15819 - صندوق پستی: 1117-15815

تلفن گویا:

 021-96664000-9
دبیرخانه مرکزی:
021-96664701  و  96664461-021
نمابر:
021-88594019