توجه : قبل از ثبت درخواست تصویر پرسنلی را با حجم حداکثر 50 کیلوبایت را آماده کنید

تصاویر مدارک (پاسپورت ، مدرک تحصیلی ، توصیه نامه ، رزومه) باحجم حداکثر 100 کیلوبایت را آماده کنید

Note: Prepared your personal images ,should not exceed 50 kb

Note: Prepared your passport , CV, graduation certificate or current student ID card and a recommendation Images,should not exceed 100 kb

jpg format : resolution up to 200     ,  JPEG Quality=10

only used Google Chrome 

 استفاده شود Google Chrome   فقط از مرورگر