کارگاه مجازي علمي- تخصصي مديريت رويدادهاي بزرگ ورزشي برگزار شد

1399/06/12 15:12

کارگاه علمی- تخصصی مدیریت رویدادهای بزرگ ورزشی با موضوع داوطلبی در ورزش دانشجویی ویژه دبیران مناطق ورزشی، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و روسای انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ، با توجه به ضرورت آگاهی بخشی و آشنایی مدیران و کارشناسان در ورزش دانشگاه ها با رویکردهای نوین در مدیریت رویدادهای ورزشی و همچنین توانمندسازی و ارتقای دانش فنی مدیران حوزه ورزش و تربیت بدنی دانشگاه های کشور، اداره کل تربیت بدنی با همکاری کمیته ملی المپیک ، کارگاه علمی- تخصصی مدیریت رویدادهای بزرگ ورزشی با موضوع داوطلبی در ورزش دانشجویی را برگزار کرد.
ابن کارگاه به صورت مجازی و با حضور 82 نفر از مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و شناسایی نقش نيروي داوطلبي در برگزاري رويداد ورزش دانشجويي، آشنايي با شيوه هاي جذب، آموزش و بکارگیری نيروهاي داوطلب، بررسي انگيزش و تحليل تعهد نيرو هاي داوطلب و توسعه ورزش دانشجويي از طريق فعاليت هاي داوطلبانه به مدرسی آقایان: دکتر مهرزاد حمیدی و دکتر رضا اندام، در سامانه الکترونیکی ستاو برگزار شد.

NotFoundImage

استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است