سي و يکمين گردهمايي روساي مراکز مشاوره دانشگاه ها؛رئيس سازمان امور دانشجويان بر برنامه ريزي بلند مدت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها تاکيد کرد

1399/05/04 09:52

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به روشن نبودن زمان از بین رفتن بیماری کرونا گفت: برنامه ریزی های مراکز مشاوره دانشگاه ها باید بلندمدت باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان دکتر مجتبی صدیقی در سی و یکمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه ها که به شکل مجازی با حضور دکتر نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی, دکتر علم معاون دانشجویان داخل و دکتر صادقی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و مدیران مراکز مشاوره در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از خدمات ارزشمند مدیران و کارکنان این مراکز در ایام کرونا قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه آثار روحی و روانی بیماری کرونا و شیوع ویروس کرونا در جامعه کمتر از آثار جسمانی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن برای افراد نیست گفت: مراکز مشاوره از نخستین روزهای ورود این ویروس به کشور با دانشجویان در ارتباط بوده و به آنان مشاوره تلفنی و اینترنتی ارائه کردند.
دکتر صدیقی از برگزاری دو کمپین ترم کرونایی و درخانه بمانیم به عنوان دو اقدام شاخص توسط مراکز مشاوره یاد کرد که در حفظ و ارتقای روحیه نشاط در بین دانشجویان بسیار موثر بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن تاکید بر تداوم و استمرار خدمات و اقدامات مراکز مشاوره دانشگاه ها در مقابله با ویروس کرونا گفت: زیرساخت های آموزش مجازی دانشگاه ها که در دوران اخیر ایجاد شده می تواند توسط مراکز مشاوره برای آموزش های مجازی، مشاوره و برگزاری کارگاه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با قدردانی از خدمات کانون های دانشجویی همیار سلامت روان بر استفاده بهینه از این سرمایه اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید با جلب نظرات مدیران ، متخصصان و دانشجویان فعال در حوزه مشاوره به بازآفرینی شیوه های مشاوره و ارائه روش های جدید و خلاق اقدام کنیم.
دکتر صدیقی با اشاره اینکه هنوز شیوه ثبت نام دانشجویان در نیمسال تحصیلی آینده جمع بندی نشده، بر پیش بینی روش های مناسب برای تدوین کارنامه سلامت همه دانشجویان اعم از ورودی جدید و دانشجویان شاغل به تحصیل توسط مراکز مشاوره تاکید کرد.
در پایان این گردهمایی از مراکز مشاوره برتر و فعال دانشگاه ها در یک سال گذشته تجلیل شد.